Ar y gweill yn Lolfa L3

Ar y gweill yn Lolfa L3

Neuadd Dewi Sant

Hydref 2017 – Ebrill 2018

Amy Wadge a Luke Jackson,
Bella Hardy, Martyn Joseph,
Kris Drever, Cara Dillon a Sam Lakeman,
CCJO, Chris Wood, Tom Russell, Frigg
a Mwy!  

Anffurfiol, Agos Atoch a Chroesawgar
Lolfa L3 yn Neuadd Dewi Sant 

Mae trysorfa o berlau i ddilynwyr gwerin a  jazz yn ein Lolfa L3 yn Neuadd Dewi Sant dros y misoedd nesaf! 

Mae’r lleoliad anffurfiol hwn yn cynnig yr amgylchedd agos atoch perffaith ar gyfer cerddoriaeth fyw gyda bar croesawgar ar gael ym mhob cyngerdd.

 

Bella Hardy:Hey Sammy
Dydd Mawrth 31 Hydref 2017, 8pm

Mae Roots Unearthed ynparhau gyda Chantores Werin y Flwyddyn y BBC 2014 Bella Hardy (Mawrth 31 Hydref), a hudodd yr awditoriwm yn gynharach eleni wrth gefnogi’r seren gwlad Mary Chapin Carpenter.Enillodd Bella hefyd wobr Cân Wreiddiol Orau BBC Radio 2012 am The Herring Girl, ac mae hi newydd ryddhau ei nawfed albwm unigol Hey Sammy, a groesawyd gan y beirniaid.Mae ei llais trawiadol yn gweu hanesion trofaus sy’n adleisio elfennau ffansïol Kate Bush a chrefft sgwennu caneuon hiraethus Carole King.

Frigg – Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2017, 8pm

Yn dilyn hynny bydd seiniau ffidlau eirias y seithawd gwerin gwych o’r Ffindir Frigg (Mawrth 21 Tachwedd) yn cyflwyno eu cymysgedd llesmeiriol o gerddoriaeth yn yr arddull bluegrass, Celtaidd a Balcanaidd gyda dylanwad cerddoriaeth roc trwm yn pefrio drwy’r cwbl!Cyn y perfformiad gyda’r nos, cynhelir Gweithdy Alawon Ffinnaidd i’r Ffidl gan Frigg yn Lolfa L3 am 5.30pm lle bydd y band yn cynnig cyngor a gwersi i unrhyw chwaraewr llinynnau - nid dim ond i ffidlwyr!Mae croeso i gerddorion clasurol, traddodiadol, jazz a gwerin ar lefel canolradd ac uwch.

Tom Russell: Folk Hotel
Dydd Mercher 22 Tachwedd 2017, 8pm 

Bydd y canwr gyfansoddwr Americanaidd Tom Russell (Mercher 22 Tachwedd) yn troedio llwyfan L3 y diwrnod canlynol lle bydd yn gallu tynnu ar lyfrgell anhygoel o 35 albwm o ganeuon.Mae hefyd wedi cyhoeddi pum llyfr, ac mae ei ganeuon wedi eu recordio gan eiconau fel Johnny Cash a k.d. lang.Yn 2015, cyhoeddodd Tom yr opera gwerin 52 trac syfrdanol The Rose of Roscrae, a ddisgrifiwyd gan Folk Radio UK fel o bosib y cyhoeddiad unigol pwysicaf erioed o gerddoriaeth Americana.Hefyd fe’i labelwyd gan gylchgrawn y Rolling Stone fel y cyfansoddwr gwerin-gwlad mwyaf sydd byw.”

Gemau Rygbi’r Hydref
Tachwedd a Rhagfyr 2017

Peidiwch anghofio cefnogi’r bechgyn yng Ngemau Rhyngwladol yr Hydref wrth i Gymru herio Awstralia (Sadwrn 11 Tachwedd, 5.15pm), Georgia (Sadwrn 18 Tachwedd, 2.30pm), Seland Newydd (Sadwrn 25 Tachwedd, 5.15pm) a De Affrica (Sadwrn 2 Rhagfyr, 2.30pm).Bydd pob gêm yn cael ei dangos yn fyw ar ein sgrin fawr yn Lolfa L3, sy’n addas i deuluoedd, gyda bwyd poeth blasus yn cael ei weini.Bydd y bar ar agor tair awr cyn y gic gyntaf ym mhob gêm, felly bydd digon o amser i fachu sedd ac ymlacio gyda pheint!

Martyn Joseph – Dydd Mawrth 16 Ionawr 2018, 8pm 

Ymlaen i’r flwyddyn newydd ac oherwydd y galw amdano bydd Martyn Joseph (Mawrth 16 Ionawr) yn ei ôl.Mae’r un sy’n cael ei adnabod fel "Y Springstein Cymreig” yn gitarydd heb ei ail ac yn meddu ar lais syfrdanol y mae ei alawon crefftus yn plethu cerddoriaeth â sylwebaeth gymdeithasol.Er ei fod yn y busnes ers dros 30 mlynedd, mae Martyn yr un mor daer ag erioed ac yn canu o’r galon.

Capital City Jazz Orchestra gydaTim Garland
Dydd Mawrth 23 Ionawr 2018, 8pm

Hefyd yn dychwelyd mae’r Capital City Jazz Orchestra o Gaerdydd (Mawrth 23 Ionawr) am noson arall o  jazz a cherddoriaeth swing.Ers eu ffurfio yn 2007, mae nifer o westeion arbennig adnabyddus wedi ymuno â’r CCJO a dyw hynny ddim yn wahanol y tro hwn.Yn rhannu’r llwyfan â nhw bydd y sacsoffonydd rhyngwladol o fri ac un o gerddorion mwyaf amryddawn y DU, Tim Garland.

 

Amy Wadge a Luke Jackson,
Dydd Mawrth 30 Ionawr 2018, 8pm
 

Yn ddiweddarach y mis hwnnw mae cyfle i glywed cyfuniad difyr wrth i Amy Wadge a Luke Jackson (Mawrth 30 Ionawr) atgyfodi ysbryd Joni Mitchell a Jeff Buckley o’r un llwyfan.Mae Amy Wadge yn artist hynod lwyddiannus a gyd-sgwennodd sengl fwyaf llwyddiannus Ed Sheeran Thinking Out Loud, a enillodd i’r ddau ohonynt Wobr Grammy ar gyfer Cân y Flwyddyn yn 2016. Yn y cyfamser mae Luke Jackson wedi bod yn cynhyrfu’r dyfroedd wrth gefnogi rhai o’r perfformwyr gwerin gorau, ac mae ei gyfuniad o Richard Thompson a Martin Simpson yn ei wneud yn un o’r talentau ifanc mwyaf cyffrous ar y sin.

 

Chris Wood – Dydd Mawrth 6 Chwefror 2018, 8pm 

Daw cyn enillydd arall ar wobr Canwr Gwerin BBC Radio 2 i Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yr wythnos ganlynol wrth i fuddugwr 2011 Chris Wood (Mawrth 6 Chwefror) arddangos ei ymagwedd ddigyfaddawd at gyfansoddi caneuon.Gyda deallusrwydd ysgafn, mae’n gweu’r traddodiadol â’i chwedlau cyfoes ei hun.

Cara Dillon a Sam Lakeman
Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018, 8pm 

Nid Amy Wadge a Luke Jackson yw’r unig ddeuawd ddeinamig i ymddangos chwaith wrth i’r gŵr a gwraig Cara Dillon a Sam Lakeman (Mawrth 6 Mawrth) berfformio caneuon teimladwy o albwm newydd Cara, Wanderer. Mae’r ddau yn meddu ar gynhesrwydd naturiol ar y llwyfan sy’n anodd ei gategoreiddio.Aeth y cylchgrawn Mojo mor bell hyd yn oed â dweud “mai gan Cara efallai y mae llais prydfertha’r byd.”

 Kris Drever – Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018, 8pm 

Yn cloi tymor Roots Unearthed mewn tipyn o steil y mae Kris Drever (Mawrth 17 Ebrill), a enillodd wobr Canwr Gwerin y Flwyddyn y BBC 2017 yn ogystal â gwobr y Trac Gwreiddiol Gorau ar gyfer If Wishes Were Horses. Mae Kris hefyd yn lleisydd gyda’r grŵp gwerin Lau, ac fel symbyliad ychwanegol i archebu’ch tocynnau bydd yn chwarae set o’i ganeuon gorau gyda rhywfaint o ganeuon newydd nas perfformiwyd erioed yn fyw o’r blaen! 

Anelwch am y Lolfa L3 anffurfiol, agos atoch a chroesawgar – bydd croeso cynnes yno i chi!

I gadw seddau, ewch i 
http://www.stdavidshallcardiff.co.uk/welsh/beth-sydd-ymlaen/lolfa-l3/
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

Ymuno â'r rhestr bostio