Dewch yn Gyfaill

Archebu blaenoriaethol

Gewch chi elwa ar archebu blaenoriaethol y Cyfeillion - ymorol am y Seddi Gorau ac achub y blaen ar y cyhoedd i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau Neuadd Dewi Sant.

 

Y llyfryn deufisol

Gewch chi ein llyfryn deufisol trwy’r post o flaen y cyhoedd, gydag ymorol eich bod yn un o’r cyntaf i wybod am sioeau i ddod. (Os oes rhaid i sioe fynd ar werth ar fyr rybudd, lle bo modd byddwn yn cadw dogn o docynnau wrth gefn ar gyfer y Cyfeillion.)

 

Gostyngiadau

Arbedwch chi arian â gostyngiadau arbennig y Cyfeillion ar lawer o’r cyngherddau a’r digwyddiadau yn Neuadd Dewi Sant.

 

Disgowntiau Bwyd a Diod

Gewch chi unrhyw fwyd a diodydd heb alcohol 10% yn rhatach yn Art Café Celf – ar unrhyw adeg, pa un a ydych chi’n gweld sioe ai peidio. Does rhaid i chi ond dangos eich cerdyn aelodaeth dilys cyfredol o'r Cyfeillion pan fyddwch chi’n prynu.

 

Digwyddiadau Cymdeithasol

Gewch chi flas ar amrywiaeth o wibdeithiau a digwyddiadau arbennig y mae Pwyllgor y Cyfeillion yn eu trefnu.

 

Cerdyn Aelodaeth

Fe fyddwch chi’n ddethol a chennych eich cerdyn aelodaeth eich hun.

Dewch i deimlo Gwefr Neuadd Dewi Sant!

Dim ond £18.00  mae’n ei gostio i ddod yn un o Gyfeillion Neuadd Dewi Sant, ac allwch chi ymuno o brintio a llenwi’rffurflen gais a’i hanfon yn ei hôl at

Neuadd Dewi Sant,
Yr Aes,
Caerdydd,
CF10 1AH

Ymuno â'r rhestr bostio