Cysylltu â ni

 

Manylion Cyfeiriad:

Neuadd Dewi Sant,

Yr Aes,

Caerdydd

CF10 1AH

Manylion Cyswllt

SWYDDFA TOCYNNAU: 029 2087 8444

GWEINYDDIAETH: 029 2087 8500

Mae’n hawdd cael hyd i Neuadd Dewi Sant

Mewn Car

Pan fyddwch chi’n defnyddio Systemau Llywio Lloeren i fynd i Ddrws Llwyfan Neuadd Dewi Sant, bwydwch i mewn y Cod Post: CF10 2DP

Canllaw i gyfleusterau parcio yng Nghaerdydd

 

Ar y Trên

Gorsaf Ganolog Caerdydd - Gwaith cerdded tua phum munud.

Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd - Gwaith cerdded tua phum munud

Trenau Arriva Cymru

 

Mewn Awyren

Awyrborth Caerdydd - Gwaith gyrru tua hanner awr.

Maes Awyr Caerdydd

 

Ar y Bys

Mae Gorsaf Fysus Caerdydd ar Stryd Wood ar gau ers 2 Awst ac mae rhai llwybrau wedi newid. Ewch i wefan Bws Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth.

Bws Caerdydd

 

Map Canol Dinas Caerdydd