Cip olwg

 

   Bing yn Fyw
 Dydd Mawrth 31 Gorffennaf
 10.30am, 1pm & 4pm

Galw pob Bingster! Mae Bing a’i ffrindiau’n mynd ar daith yn y sioe lwyfan Bing gyntaf erioed yn rhan o daith fawr yng ngwledydd Prydain yn 2018! 

Dewch at Bing, Swla, Coco a Pando i’w gweld yn dysgu adrodd straeon drwy gogio, gwisgo i fyny a chanu caneuon.  MaeFlop ac Amma yno i roi help llaw, ond yn y byd hud yma o gogio bach dyw pethe ddim bob amser yn mynd yn ôl y bwriad...

 

 

Bianca Del Rio
Taith Gomedi Blame it on Bianca Del Rio 
Dydd Iau 2 Awst, drysau 7pm

 Mae hi yn ei hôl! Daw un o hen stejars RuPaul's Drag Race a’r clown mewn gŵn atgas rhyngwladol, Bianca Del Rio yn ei hôl i wledydd Prydain ac i’w chanlyn ei sioe newydd sbon danlli grai.

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

Seven Drunken Nights
Stori'r Dubliners
Dydd Gwener 7 Medi, 7.30pm
 

Mae Seven Drunken Nights yn adfywio cerddoriaeth hoff feibion Iwerddon – ‘Y Dubliners'.

Dyma gast dawnus o gerddorion a chantorion yn adrodd hanes gyrfa’n ymestyn dros hanner can mlynedd ac yn deffro yn y cof ysbryd Ronnie Drew, Luke Kelly, Barney McKenna, Jim McCann, Ciaran Bourke a John Sheaha gan adfywio cerddoriaeth y grŵp eiconig yma.

 

Noson yng Nghwmni Simon Reeve
Dydd Iau 20 Medi, 7.30pm

 Ar ei daith theatr gyntaf erioed bydd Simon Reeve, y newyddiadurwr byd-enwog, yn adrodd hanesion yn deillio o dros bymtheng mlynedd o deithio i gyrion pellaf a mwyaf eithafol y blaned.


 

 

 

 

 

 

Blowzabella
Dydd Mawrth 25 Medi, 8pm
Lolfa L3

Dyma BLOWZABELLA yn dathlu deugain mlynedd o’u seinfur dihafal, ar sail drôn, ag albwm newydd ‘Two Score’, llyfr newydd o alawon ‘More Scores’ a gigs a gwyliau yng ngwledydd Prydain a thir mawr Ewrop.   

Mae BLOWZABELLA yn fand di-ail go iawn sy’n creu sain ysgogol, ar sail drôn, heb ei thebyg a chwaraeir ag ymdeimlad gwych o felodi, deheurwydd rhythmig a theimlad pur. Maen nhw’n cyfansoddi eu cerddoriaeth eu hunain sydd dan ddylanwad cerddoriaeth a chanu gwerin traddodiadol Lloegr ac Ewrop.

 

At Last: The Etta James Story 
Yn serennu Vika Bull a The Essential R&B Band
Dydd Iau 27 Medi, 8pm

 Mae At Last yn adrodd stori bywyd tymhestlog y chwedl canu’r enaid Etta James ac mae’n cynnwys rhai o’i hoff ganeuon, fel Tell MamaSomething’s Got A Hold On Me, Sugar On The Floor, y gân galonrwygol I’d Rather Go Blind, ei chân arwyddnod eiconig At Last a rhagor.

 

 Jurassic Park mewn Cyngerdd
 Y ffilm gyflawn i gyfeiliant y Gerddorfa Symffoni Genedlaethol Tsiec
 Dydd Gwener 28 Medi, 7.30pm

 Bellach caiff cynulleidfaoedd brofi’r ffilm arloesol yma fel nas gwelwyd erioed o’r blaen: wedi’i thaflunio mewn HD gyda cherddorfa symffoni lawn yn perfformio sgôr odidog Williams yn fyw i gyfeilio i’r llun.   Croeso … i Jurassic Park!

 

 

 

 

 

 

 

Let's Hang On
Cerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons
Dydd Sul 30 Medi, 7.30pm

“Dyna i chi stori… Dyna i chi sioe… OH WHAT A NIGHT” 

LET’S HANG ON – Teyrnged gynta’r Byd i gerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons, a’r un sydd ar fynd hwyaf, yn dathlu deng mlynedd ar y brig! 

Dyma berfformio’n gyflawn eich holl hoff hits a thraciau sain ffilmiau o gatalog yn ymestyn dros hanner can mlyneddmegis Grease, Stay (Dirty Dancing), December 1963 (Oh What a Night!), Sherry, Beggin’, Can’t Take My Eyes Off You, Working My Way Back To You, Walk Like A Man, Big Girls Don’t Cry, a llawer at hynny, ac yn olaf yn codi’r to â swae o ddiweddglo Let’s Hang On!


   Rip it Up the 60s

Sioe newydd. Degawd newydd. Cast newydd. 
Rip it Up the 60s sydd yma! 

Yn serennu Harry Judd, Aston Merrygold a Louis Smith

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Rip It Up Dancing Through The 50s y llynedd, mae Rip It Up yn rhoi bywyd o’r newydd i drac sain bondibethma’r chwe degau mewn ffrwydrad o gân a dawns!

 

 Taith y Byd Gŵyl Ffilmiau’r Cefnfor
 Dydd Mawrth 2 Hydref, 7.30pm

 Mae Gŵyl flynyddol Ffilmiau’r Cefnfor yn ysgubo tua Chaerdydd ac i’w chanlyn detholiad newydd sbon danlli grai o ffilmiau’r cefnfor, ar yr wyneb a dan y dŵr.

 

 

 Ross Noble
 El Hablador
 Dydd Mercher 3 Hydref, 8pm

 Pwy ydi El Hablador? Ross Noble. Na, pwy ydi’r un maen nhw’n ei alw’n El Hablador? Ross Noble, meddwn i. Wyddoch chi? Gwallt hir, mae’n gwneud stand up lle mae’n dawnsio o gwmpas y llwyfan, yn gweu’r holl rwdl-mi-ri yn ei ben yn sioe.

 

 

 

 

 

James Martin
On the Road...Again
Dydd Llun 22 Hydref, 7.30pm

Ym mis Hydref, yn dilyn llwyddiant ysgubol ei daith yn 2016, daw'r pen-cogydd o fri James Martin yn ei ôl i theatrau drwy hyd a lled gwledydd Prydain. 

Ar daith On the Road… Again gwelwn James yn dod â phrofiadau ei sioeau teledu llwyddiannus ‘French Adventure’, ‘American Adventure’ a ‘Saturday Morning with James Martin’ at y sioe fyw newydd sbon yma. 

Caiff y cynulleidfaoedd ddisgwyl ymgolli mewn sioe ddifyr, fel mellten i bren, yn heigio gan arddangosiadau coginio nodweddiadol James ac yn llawn dop o droeon cyffrous.  

 

 Caro Emerald
 Ac Eraill
 Dydd Mercher 24 Hydref, drysau 7pm

 Dewch aton ni, a Caro, y seren pop wreiddiol ac arni olwg un o eiconau Hollywood ers talwm a llais sy’n byrlymu gan gynhesrwydd a bywiogrwydd, yn dod i lwyfan y Neuadd. Mae ei pherfformiad byw’n rhy da i’w golli.

 

Bjorn Again
Taith y Dengmlwyddiant ar Hugain
Dydd Llun 19 Tachwedd, 7.30pm

Yn perfformio’r holl hits o’r deng mlynedd ar hugain aeth heibio, mae hwn yn addo’n deg bod yn un o bartïon mwyaf 2018!

 

 

   

Gwyneth Glyn a'i Ffrindiau
Dydd Mawrth 20 Tachwedd, 8pm
Lolfa L3

Mae’r llenor, y bardd a’r cerddor Gwyneth Glyn yn cyflwyno profiad byw ei halbwm newydd Tro gydag aelodau’i band Rowan Rheingans, Dylan Fowler a Gillian Stevens. Tro ydi’r albwm solo cyntaf o bwys gan un o artistiaid mwyaf cyfareddol a dawnus Cymru, a chanddi awch am iaith, sy’n rhoi ei chrefft gywrain a’i dawn gain mewn grym yn y gwaith newydd cymhellol yma.  

 

Billy Ocean
Dydd Gwener 23 Tachwedd, drysau 7pm

Yn dilyn ei daith eleni, a werthodd bob tocyn, cyhoeddodd eicon Canu’r Enaid Prydain, Billy Ocean, daith enfawr ar ben y rhaglen yng ngwledydd Prydain ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr 2018 yn cynnwys oed yn y Neuadd!

 

 
 

Martyn Joseph
Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019, 7.30pm

Mae Martyn Joseph yn artist syfrdanol sy’n hollol ar ei ben ei hun.. Meddyliwch am bopeth wyddoch chi am ganwyr-gyfansoddwyr...a’i rwygo’n dipiau mân. O un dyn a gitâr mae’n creu perfformiad ac iddo sain bellgyrhaeddol enfawr sy’n egnïol, yn gymhellol ac yn angerddol. Boed i ddau gant o bobol neu ugain mil, mae’n syfrdanu’r dyrfa’r naill noson ar ôl y llall. 

O’i gymharu â Bruce Springsteen, John Mayer, Bruce Cockburn a Dave Matthews, creodd ei arddull ei hun a chael y gair o fod yn berfformiwr byw cyfareddol a saif yn ei rinwedd ei hun, ar sylfaen yr enw sydd iddo o roi’r hyn mae miloedd wedi’i alw’n brofiad cerddoriaeth fyw gorau’u hoes.

Mae’n ddawn heb ei hail a yrrir gan angerdd, ymwybyddiaeth gymdeithasol a chariad at ei grefft, yn ganwr gitâr digon i’ch llorio chi a feithrinodd arddull daro ddihafal, ynghyd â môr o lais grymus, ac fe’i galwyd yn “Springsteen Cymru”. 

 

 

 

 

 

 

Joan Baez 
Taith Fare Thee Well 2019
Dydd Sadwrn 23 Chwefror 2019, 7.30pm

Mae Joan Baez, yr artist chwedlonol a’r actifydd a urddwyd yn Oriel Enwogion R&R yn 2017, wedi cyhoeddi taith fawr ar y cyd â rhyddhau “Whistle Down The Wind” ai halbwm stiwdio cyntaf ers deng mlynedd a ryddhawyd yn fyd-eang ar yr ail o Fawrth. 

 

 

 

Collabro
Dydd Gwener 5 Ebrill 2019, drysau 7pm

Ar ôl llwyddiant taith theatr enfawr y llynedd a werthodd bob tocyn, mae Collabro yn eu holau ac i’w canlyn Road to the Royal Albert Hall!

Yn 2014 cyfarfu grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd i gael eu hymarfer cyntaf mewn tafarn yn Llundain, a mis cwta’n ddiweddarach cael cymeradwyaeth sefyll yn yr Hammersmith Apollo am eu perfformiad syfrdanol o Stars o flaen beirniaid Britain’s Got Talent.

 

 

Ymuno â'r rhestr bostio