Cip olwg

 

NOSON YNG NGHWMNI SIMON REEVE
Dydd Iau 20 Medi, 7.30pm

 Ar ei daith theatr gyntaf erioed bydd Simon Reeve, y newyddiadurwr byd-enwog, yn adrodd hanesion yn deillio o dros bymtheng mlynedd o deithio i gyrion pellaf a mwyaf eithafol y blaned.


 

 

 

 

 

 

BLOWZABELLA
Dydd Mawrth 25 Medi, 8pm
Lolfa L3

Dyma BLOWZABELLA yn dathlu deugain mlynedd o’u seinfur dihafal, ar sail drôn, ag albwm newydd ‘Two Score’, llyfr newydd o alawon ‘More Scores’ a gigs a gwyliau yng ngwledydd Prydain a thir mawr Ewrop.   

Mae BLOWZABELLA yn fand di-ail go iawn sy’n creu sain ysgogol, ar sail drôn, heb ei thebyg a chwaraeir ag ymdeimlad gwych o felodi, deheurwydd rhythmig a theimlad pur. Maen nhw’n cyfansoddi eu cerddoriaeth eu hunain sydd dan ddylanwad cerddoriaeth a chanu gwerin traddodiadol Lloegr ac Ewrop.

 

AT LAST: THE ETTA JAMES STORY 
Yn serennu Vika Bull a The Essential R&B Band
Dydd Iau 27 Medi, 8pm

 Mae At Last yn adrodd stori bywyd tymhestlog y chwedl canu’r enaid Etta James ac mae’n cynnwys rhai o’i hoff ganeuon, fel Tell MamaSomething’s Got A Hold On Me, Sugar On The Floor, y gân galonrwygol I’d Rather Go Blind, ei chân arwyddnod eiconig At Last a rhagor.

 

 JURASSIC PARK MEWN CYNGERDD
 Y ffilm gyflawn i gyfeiliant y Gerddorfa Symffoni Genedlaethol Tsiec
 Dydd Gwener 28 Medi, 7.30pm

 Bellach caiff cynulleidfaoedd brofi’r ffilm arloesol yma fel nas gwelwyd erioed o’r blaen: wedi’i thaflunio mewn HD gyda cherddorfa symffoni lawn yn perfformio sgôr odidog Williams yn fyw i gyfeilio i’r llun.   Croeso … i Jurassic Park!

 

 

 

 

 

 

 

LET'S HANG ON
Cerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons
Dydd Sul 30 Medi, 7.30pm

“Dyna i chi stori… Dyna i chi sioe… OH WHAT A NIGHT” 

LET’S HANG ON – Teyrnged gynta’r Byd i gerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons, a’r un sydd ar fynd hwyaf, yn dathlu deng mlynedd ar y brig! 

Dyma berfformio’n gyflawn eich holl hoff hits a thraciau sain ffilmiau o gatalog yn ymestyn dros hanner can mlyneddmegis Grease, Stay (Dirty Dancing), December 1963 (Oh What a Night!), Sherry, Beggin’, Can’t Take My Eyes Off You, Working My Way Back To You, Walk Like A Man, Big Girls Don’t Cry, a llawer at hynny, ac yn olaf yn codi’r to â swae o ddiweddglo Let’s Hang On!


 

 

 

   RIP IT UP THE 60S
 Dydd Llun 1 Hydref, 7.30pm

Sioe newydd. Degawd newydd. Cast newydd. 
Rip it Up the 60s sydd yma! 

Yn serennu Harry Judd, Aston Merrygold a Louis Smith

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Rip It Up Dancing Through The 50s y llynedd, mae Rip It Up yn rhoi bywyd o’r newydd i drac sain bondibethma’r chwe degau mewn ffrwydrad o gân a dawns!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 TAITH Y BYD GŴYL FFILMIAU'R CEFNFOR
 Dydd Mawrth 2 Hydref, 7.30pm

 Mae Gŵyl flynyddol Ffilmiau’r Cefnfor yn ysgubo tua Chaerdydd ac i’w chanlyn detholiad newydd sbon danlli grai o ffilmiau’r cefnfor, ar yr wyneb a dan y dŵr.

 

 

 ROSS NOBLE
 El Hablador
 Dydd Mercher 3 Hydref, 8pm

 Pwy ydi El Hablador? Ross Noble. Na, pwy ydi’r un maen nhw’n ei alw’n El Hablador? Ross Noble, meddwn i. Wyddoch chi? Gwallt hir, mae’n gwneud stand up lle mae’n dawnsio o gwmpas y llwyfan, yn gweu’r holl rwdl-mi-ri yn ei ben yn sioe.

 

 

 

 

 

SIXTIES GOLD
Y Daith Olaf
Dydd Gwener 5 Hydref, 7.30pm

Yn dilyn taith lwyddiannus y llynedd, daw Sixties Gold yn ei ôl ac iddo gymanfa gryfach fyth o artistiaid a sgoriodd rhyngddyn dros hanner cant o hits yn Neg ar Hugain Uchaf gwledydd Prydain.

Yn cynnwys: The Searchers, The Merseybeats, 
The Fortunes, PJ Proby, Love Affair’s - Steve Ellis
Vanity Fare.

Dewch i ail-fyw hud y Chwe Degau yng nghwmni Chwech o actau siartiau mwya’r degawd. Codwch eich tocynnau drwy roi caniad i’r swyddfa docynnau neu eu codi ar lein.

 

 

 

 

WHITNEY - QUEEN OF THE NIGHT
Dydd Sul 21 Hydref, 7.30pm

Dyma ddathlu’n drawiadol gerddoriaeth a bywyd un o ganwyr mwyaf ein dydd. Mae’r cynhyrchiad arobryn yma’n cynnwys cymanfa syfrdanol o gerddorion ac artistiaid ac, ynghyd â pherfformiad egnïol digon i fynd â’ch gwynt chi yn ysbryd Whitney, mae’n cyflwyno sioe sy’n siomi’r ochr orau bob gafael. 

Gwir dreftadaeth Whitney oedd ei cherddoriaeth a gyffyrddodd â’r rhan fwyaf ohonom rywbryd yn ystod ein hoes. Dewch i rannu ei bywyd a bod yn barod i weld y cariad mwyaf oll yn Queen of the Night! 

 

 

 

 

 

JAMES MARTIN
On the Road...Again
Dydd Llun 22 Hydref, 7.30pm

Ym mis Hydref, yn dilyn llwyddiant ysgubol ei daith yn 2016, daw'r pen-cogydd o fri James Martin yn ei ôl i theatrau drwy hyd a lled gwledydd Prydain. 

Ar daith On the Road… Again gwelwn James yn dod â phrofiadau ei sioeau teledu llwyddiannus ‘French Adventure’, ‘American Adventure’ a ‘Saturday Morning with James Martin’ at y sioe fyw newydd sbon yma. 

Caiff y cynulleidfaoedd ddisgwyl ymgolli mewn sioe ddifyr, fel mellten i bren, yn heigio gan arddangosiadau coginio nodweddiadol James ac yn llawn dop o droeon cyffrous.  

 

 CARO EMERALD
 Ac Eraill
 Dydd Mercher 24 Hydref, drysau 7pm

 Dewch aton ni, a Caro, y seren pop wreiddiol ac arni olwg un o eiconau Hollywood ers talwm a llais sy’n byrlymu gan gynhesrwydd a bywiogrwydd, yn dod i lwyfan y Neuadd. Mae ei pherfformiad byw’n rhy da i’w golli.

 

 
 

LITTLE BABY BUM
Dydd Llun 29 Hydref, 12.30pm a 3pm
Dydd Mawrth 30 Hydref, 10.30am a 2pm
Hanner tymor
 

Croeso i fyd hudol a lliwgar LITTLE BABY BUM

Dewch at Mia, Jacus, Twinkle a’u ffrindiau o’r Hwiangerddi mewn première byd sioe FYW newydd sbon danlli grai. 

Mae Little Baby Bum wedi creu cyffro ar lein ac ar deledu digidol, yn sianel addysgol YouTube fwya'r byd a chanddi dros un filiwn ar hugain o danysgrifwyr ac wedi’i gweld ugain biliwn o weithiau.

 

BJoRN AGAIN
Taith y Dengmlwyddiant ar Hugain
Dydd Llun 19 Tachwedd, 7.30pm

Yn perfformio’r holl hits o’r deng mlynedd ar hugain aeth heibio, mae hwn yn addo’n deg bod yn un o bartïon mwyaf 2018!

 

 

   

GWYNETH GLYN A'R FFRINDIAU
Dydd Mawrth 20 Tachwedd, 8pm
Lolfa L3

Mae’r llenor, y bardd a’r cerddor Gwyneth Glyn yn cyflwyno profiad byw ei halbwm newydd Tro gydag aelodau’i band Rowan Rheingans, Dylan Fowler a Gillian Stevens. Tro ydi’r albwm solo cyntaf o bwys gan un o artistiaid mwyaf cyfareddol a dawnus Cymru, a chanddi awch am iaith, sy’n rhoi ei chrefft gywrain a’i dawn gain mewn grym yn y gwaith newydd cymhellol yma.  

 

BILLY OCEAN
Dydd Gwener 23 Tachwedd, drysau 7pm

Yn dilyn ei daith eleni, a werthodd bob tocyn, cyhoeddodd eicon Canu’r Enaid Prydain, Billy Ocean, daith enfawr ar ben y rhaglen yng ngwledydd Prydain ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr 2018 yn cynnwys oed yn y Neuadd!

 

 

 
 

BEYOND THE BARRICADE
Dydd Sadwrn 5 Ionawr, 7.30pm

Misérables.Yn rhoi i chi dros ddwyawr o’r goreuon o Broadway a’r West End, ac yn dod i ben, wrth gwrs, mewn diweddglo syfrdanol o Les Mis. 

Mae’r cyngerdd yn cynnwys David Fawcett (Valjean) Andy Reiss (Enjolras a Chyfarwyddwr Preswyl Taith Genedlaethol Les Misérables) Katie Leeming (Eponine) a Poppy Tierney (Cosette), ynghyd â band byw sy’n dal i’r dim deimlad trefniannau gwreiddiol y dewis ddramâu cerdd. 

Hyd heddiw chwaraeir a chanir pob nodyn cerddorol yn fyw – peth prin yn wir.Mae Beyond the Barricade yn rhoi ymdriniaeth feiddgar fformat cyngerdd i ganeuon dramâu cerdd – ond gyda’r argyhoeddiad a’r bwriad o gyflwyno’r deunydd fel petai’r gynulleidfa’n gwylio’r perfformiad gwreiddiol.Mae’r cyngerdd anhygoel yma bellach ar fynd yn ddi-dor ers pedair blynedd ar bymtheg.

 
 

MARTYN JOSEPH
Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019, 7.30pm

Mae Martyn Joseph yn artist syfrdanol sy’n hollol ar ei ben ei hun.. Meddyliwch am bopeth wyddoch chi am ganwyr-gyfansoddwyr...a’i rwygo’n dipiau mân. O un dyn a gitâr mae’n creu perfformiad ac iddo sain bellgyrhaeddol enfawr sy’n egnïol, yn gymhellol ac yn angerddol. Boed i ddau gant o bobol neu ugain mil, mae’n syfrdanu’r dyrfa’r naill noson ar ôl y llall. 

O’i gymharu â Bruce Springsteen, John Mayer, Bruce Cockburn a Dave Matthews, creodd ei arddull ei hun a chael y gair o fod yn berfformiwr byw cyfareddol a saif yn ei rinwedd ei hun, ar sylfaen yr enw sydd iddo o roi’r hyn mae miloedd wedi’i alw’n brofiad cerddoriaeth fyw gorau’u hoes.

Mae’n ddawn heb ei hail a yrrir gan angerdd, ymwybyddiaeth gymdeithasol a chariad at ei grefft, yn ganwr gitâr digon i’ch llorio chi a feithrinodd arddull daro ddihafal, ynghyd â môr o lais grymus, ac fe’i galwyd yn “Springsteen Cymru”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO AGAIN
Taith Return To The Blue
Dydd Gwener 8 Chwefror, 7.30pm

Mae ELO AGAIN yn eu holau ac i’w canlyn eu taith drawiadol 'Return To The Blue' sy’n dathlu cerddoriaeth wirioneddol hollgyffredinol Jeff Lynne a’r Electric Light Orchestra.Maen nhw’n rhoi blas dramatig i chi o rotsiwn beth oedd un o gyngherddau ELO pan oedden nhw ar eu hanterth, a’r holl brofiad yn cael ei ail-greu’n broffesiynol ag atgynhyrchu sain, sioe oleuadau ac effeithiau gweledol gwych.

Perfformir yr hits mawr i gyd – MR BLUE SKY, LIVIN’ THING, SWEET TALKIN’ WOMAN, ROLL OVER BEETHOVEN, WILD WEST HERO, DON'T BRING ME DOWN, THE DIARY OF HORACE WIMP, TELEPHONE LINE, TURN TO STONE a llond gwlad at hynny.

Mae ELO AGAIN yn rhoi i chi effaith fyw odidog trefniannau enwog ELO, yn dannau ac yn lleisiau esgynnol, llawn dyfnder a thôn.A does dim dau na wyddan nhw sut i ddifyrru, a’r naill hit ar ôl y llall yn ddi-dor.Mae eu gwedd ar MR BLUE SKY yn llawn angerdd a thanbeidrwydd a bydd pob copa walltog yn yr awditoriwm ar ei draed.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTON AND ERIN - Dance Those Magical Musicals
Dydd Sul 17 Chwefror, 3pm

Y West End yn fyw ar y llawr dawns
 

Dewch at hoff gwpwl dawnsio neuadd y genedl yn eu chwip o gynhyrchiad dawns newydd. Mae byd y Neuadd Ddawns yn cyfarfod Theatr Gerdd, yn wisgoedd digon o ryfeddod a choreograffi digon i fynd â’ch gwynt chi i gyfeiliant ffefrynnau eiconig o fyd theatr. 

The Phantom of the Opera
Mary Poppins • 42nd Street
Hairspray • Cabaret
Wicked • Top Hat
Jersey Boys a llond gwlad at hynny 

Yn cynnwys dawn canu un o ffefrynnau’r teledu Lance Ellington a’r London Concert Orchestra odidog gyda’r arweinydd Richard Balcombe ac ensemble dawns penigamp o’r West End.

 

JOAN BAEZ 
Taith Fare Thee Well 2019
Dydd Sadwrn 23 Chwefror 2019, 7.30pm

Mae Joan Baez, yr artist chwedlonol a’r actifydd a urddwyd yn Oriel Enwogion R&R yn 2017, wedi cyhoeddi taith fawr ar y cyd â rhyddhau “Whistle Down The Wind” ai halbwm stiwdio cyntaf ers deng mlynedd a ryddhawyd yn fyd-eang ar yr ail o Fawrth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE SENSATIONAL 60S EXPERIENCE
Dydd Iau 14 Mawrth, 7.30pm

Does dim dau nad dyma’r sioe chwe degau fwyaf ffrwydrol sydd ar daith yng ngwledydd Prydain, yn dod yn ei hôl i GAERDYDD am un noson yn unig.   Mewn cynhyrchiad newydd sbon danlli grai ar gyfer 2019, mae’r Sensational 60’s Experience yn dod â strafagansa deirawr atoch chi, yn hiraeth 1960au pur.   Daw chwe enw chwedlonol i’r llwyfan a rhoi noson fythgofiadwy i chi lle’i cewch hi’n anodd aros ar eich eistedd.   Mae’r sioe yma’n eli i’r galon heb flewyn ar dafod, y sioe chwe degau mae’n rhaid i chi’i gweld yn 2019.

Yn serennu Mike Pender (llais gwreiddiol y Searchers) Chris FarloweHerman’s Hermits, The Swinging Blue Jeans, New Amen Corner a The Fourmost. Ymhlith yr hits mae Needles and Pins, Out Of Time, I’m Into Something Good, Hippy Hippy Shake, Bend Me Shape Me, A Little Lovin a llond gwlad at hynny. Camwch yn ôl mewn amser i’r oes pan oedd cerddoriaeth pop ar ei gorau oll.

 

 

 

COLLABRO
Dydd Gwener 5 Ebrill 2019, drysau 7pm

Ar ôl llwyddiant taith theatr enfawr y llynedd a werthodd bob tocyn, mae Collabro yn eu holau ac i’w canlyn Road to the Royal Albert Hall!

Yn 2014 cyfarfu grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd i gael eu hymarfer cyntaf mewn tafarn yn Llundain, a mis cwta’n ddiweddarach cael cymeradwyaeth sefyll yn yr Hammersmith Apollo am eu perfformiad syfrdanol o Stars o flaen beirniaid Britain’s Got Talent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMOURS OF FLEETWOOD MAC - TAITH PEN BLWYDD
Hanner Can Mlynedd - Y Gorau Oll o Fleetwood Mac
Dydd Llum 6 Mai, 8pm

Daw Rumours of Fleetwood Mac, teyrnged orau’r byd i Fleetwood Mac, yn ei ôl i’r llwyfan yn 2019 ac i’w ganlyn ei ‘Daith Pen Blwydd’, sioe newydd sbon danlli grai yn dathlu hanner can mlynedd o’r gorau oll o Fleetwood Mac, gan gynnwys set felangan arbennig iawn sy’n talu teyrnged i gyfnod Peter Green chwedlonol Fleetwood Mac.

Yn distyllu ysbryd Fleetwood Mac ar eu gorau oll, mae Rumours of Fleetwood Mac yn cynnig cyfle heb ei ail i selogion, yn hen a newydd, ddarganfod o’r newydd y caneuon a’r perfformiadau a ymorolodd i Fleetwood Mac ei le yn un o hoff fandiau’r oesoedd. 

Mae un o aelodau sylfaenu Fleetwood MacMick Fleetwood, yn rhoi sêl ei fendith yn bersonol i Rumours of Fleetwood Mac sef y deyrnged orau fyw fyd bosib i un o grwpiau mwyaf rhyfeddol roc a rôl.

 

 

 

 

 

WALLACE A GROMIT'S MUSICAL MARVELS
Dydd Sadwrn 1 Mehefine, 1.30pm a 6pm

Dewch at hoff ddeuawd dynamig pawb, a Wallace yn hwylio i berfformio ei gampwaith cerddorol My Concerto in Eee Lad gyda help llaw gan ei gyfaill cu, y ci Gromit...be yn y byd allai fynd o’i le?!  

Mae’r profiad rhyngweithiol yma’n cynnwys animeiddiadau wedi’u creu’n arbennig yn ogystal â chyfeiliant cerddorfaol byw a giamocs gan y Picture House Orchestra a’r cyflwynydd Matthew Sharp. 

Wedyn dangosir y ffilm enillodd Wobr Academy® ‘Wallace & Gromit: The Wrong Trousers’ a’r gerddorfa’n perfformio’r trac sain yn fyw ar lwyfan – does dim dau na fydd yn ddiwrnod i’r brenin tan gamp i’r teulu i gyd. 

 

Ymuno â'r rhestr bostio