Y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Digwyddiad cyn y Perfformiad

DIGWYDDIAD AM DDIM | LEFEL 1

AM DDIM cyn y prif gyngerdd yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol am 2pm. Mae gennym amryw sgyrsiau a chyflwyniadau ar fynd cyn cyngherddau i roi goleuni pellach i chi ar berfformiad y pnawn. Am ddim os nad ydych yn gyfarwydd â rhan o’r rhaglen ond yn llawn gwybodaeth hyd yn oed os ydyn nhw’n ffefrynnau sy’n hoff gennych.

Hedd Thomas (Preswylfa OCC Nicholas John Dramaturg)