The Overtones

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Grŵp harmoni clòs ydi’r Overtones: Mike, Darren, Tim, Lachie a Mark.  Fe’i darganfuwyd gan un o chwilotwyr am dalent Warner Brothers tra oedden nhw’n gweithio fel peintwyr a phapurwyr mewn siop yn ymyl Oxford Street yn canu yn ystod eu hamser paned.

Cyrhaeddodd eu halbwm début Good Ol’ Fashioned Love rif 4 yn siart Albymau Prydain.  Maen nhw wedi gwerthu mwy na hanner miliwn o gopïau o’u halbwm cyntaf a theithio gyda Peter Andre a Syr Cliff Richard. 

  
Gwestai arbennig y noson yw seren X Factor Cymru, Jay James, a alwodd Simon Cowell ei hun yn ‘athrylith’. Wedi gweithio gyda rhai o’r artistiaid, awduron a chynhyrchwyr mwyaf yn y byd, bydd Jay yn rhoi stondin i’w ddeunydd newydd cyffrous ac ambell i hen ffefryn.

Cyrhaeddwch erbyn 6pm ar gyfer y sesiwn cwrdd a chyfarch VIP. 

 
Pris Safonol £31.00 | £26.00 | £21.00

Profiad VIP The Overtones (Cyn y Sioe)     

-          Seddi yn y bedair rhes gyntaf.
-          Cyfle i gwrdd â’r band a chael llun gyda nhw.
-          Rhodd gan y bois.

Cyrhaeddwch erbyn 6pm ar gyfer y sesiwn cwrdd a chyfarch VIP. 

£66.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr