The Circus of Horrors

COFIWCH: Dydi’r sioe yma ddim yn addas i blant, er bod plant yn cael dod yng nghwmni oedolyn sy’n llawn sylweddoli beth ydi cynnwys y sioe. 

Ar ôl ei chychwyn hi ar daith ddwy flynedd ar hugain yn ôl a theithio’r byd yn grwn, daw’r rhyfeddod yn ei ôl ac i’w ganlyn ei ymgnawdoliad diweddaraf newydd sbon danlli grai “Voodoo”. 

Mae’r swae’n cynnwys cydasiad syfrdanol o actau syrcas rhyfedd ac anhygoel i gyd wedi’u cyd-weu’n stori braw ac arswyd gynhyrfus a hud gyda’r tywyllaf – yn mynd â’r sioe i diriogaeth hollol newydd, wedi’i gyrru gan seinwedd wreiddiol gan mwyaf ac wedi’i pherfformio â thafod fforchiog yn ddi-os ym mhob boch, does dim dau na fyddwch yn G’lana Chwerthin.

Bob blwyddyn mae Circus of Horrors yn chwarae dros gant o theatrau yng ngwledydd Prydain ac ehangodd y daith yma i gynnwys gwyliau drwy’r byd yn grwn gan gynnwys Gw^yl Roc Fuji yn Japan (ddwywaith), Gw^yl Wacken yn yr Almaen ac at hynny sioeau yn Chile, Uruguay, yr Iseldiroedd, gwlad Belg, yr Ariannin, Ffrainc, yr Eidal, Iwerddon, y Ffindir, Hong Kong a Mosgo lle’r oedd y Syrcas gyntaf erioed o wledydd Prydain i berfformio yn Rwsia. Chwaraeodd y sioe hefyd ddeng noson syfrdanol yn O2 Llundain.                   

Nid dyma’r tro cyntaf i’r Circus of Horrors greu hanes gan ei bod yr unig syrcas erioed i gyrraedd rowndiau terfynol Britain’s Got Talent a’r syrcas gyntaf i berfformio yn West End Llundain ers dros ganrif.

Yn sgìl ymddangos y Circus Of Horrors ar amryw sioeau teledu wedyn, aeth yr hyn a gychwynnodd yn sioe gwlt bellach yn enw sydd ar enau pawb – o bryfôc i’r brif ffrwd. Ymhlith ei gredydau teledu erbyn hyn mae The X Factor, The Slammer, Daybreak, Fairground Attractions, Who Wants to be a Millionaire, Body Shockers, Fake Reaction, This Morning, Ant & Dec, The One Show  a Pherfformiad Brenhinol. 

Yng Ngŵyl Ynys Wydrin 1995 y bu dechreuadau echryslon Circus of Horrors ac aeth â hi’n syth bin, ar daith drwy’r byd yn grwn o Chile i Chatham, yr Ariannin i Aberdeen, Japan i Jersey gan gynnwys ymddangos mewn gwyliau gydag Alice Cooper, Eminem, Motley Crue, Oasis, Iron Maiden, The Manic St Preachers, Foo Fighters a llawer mwy.

I weld fideos bwriwch olwg ar:  http://www.circusofhorrors.co.uk 

“If Quentin Tarantino had directed Cirque Du Soleil then you would be only half way there.”

 
 Stalau, Rhengoedd 1  £28
 Stalau, Rhengoedd 2, 8, 11  £23
 Rhengoedd 9, 10, 12, 13  £20
 Myfywyr | Hawlwyr | Dros 60  Gostyngiad o £3 ar y ddau fand pris uchaf
 Cynnig Stlumod y Bore Bach   £3 yn rhatach o godi tocynnau erbyn Ionawr 2018 

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

*Dim ond un consesiwn y tocyn
** Cynnig / Talebau Stlumod y Bore Bach - ni’u caniateir ar docynnau wedi’u codi eisoes na gydag unrhyw gynnig arall.
  Rhaid datgan y daleb pan fyddwch yn codi tocynnau a’i chyflwyno pan gasglwch nhw. Un daleb yr un.

 
Bwciwch Nawr
 

‘The Circus of Horrors completely WOWED the audience’ The Daily Mail.

‘A Bloody Great Night Out’ The Times

‘Freaking Awesome’ The Sun

‘Bloody Good Fun - Barnum Would be proud’ Time Out

‘Circus Without A Condom’ The Telegraph

‘Bloody Marvelous’ Edinburgh Festival

‘Blood Thirsty & Burlesque’ The Independent

18.30 Bars yn agor                                                                       
20.00 DECHRAU
20.45 Egwyl
22.05 DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.