Taith You’re Welcome Markiplier

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Mae un o sêr mwyaf YouTube yn ei chychwyn hi ar daith am y tro cyntaf erioed! Dyma'r digrifwr o flogiwr Markiplier, wedi dwyn ynghyd y cast gorau oll o gymeriadau i roi i gynulleidfaoedd be fydd yn ddi-os yn antur nas gwelwyd erioed o’r blaen, yn fyw ar lwyfan. Mae Markiplier, LordMinion777, Muyskerm, Tyler Scheid a CrankGameplays yn cyd-gymysgu, ond y gynulleidfa sydd wrth graidd y swae yma, yn gyrru holl naratif y sioe gan ddefnyddio cyfuniad o “ddewis eich antur eich hun," chwaraeon byrfyfyrio, a heriau’r gynulleidfa. Ar Daith ‘You're Welcome’ Markplier gewch chi ddisgwyl bod yn g’lana chwerthin, hoff sgetshis y selogion a noson allan heb ei hail! 

 

 Mae Pecyn VIP yn cynnwys:
 - Mynediad i’r sioe, a’r seddi gorau sydd  
 -
Cofrodd lamined VIP wedi’i lofnodi.
 - Mynediad buan at nwyddau. 
 - Perfformiad cerddoriaeth acwstig VIP cyn y sioe gan Mark.
- Bydd y drysau VIP yn agor tuag awr cyn y drysau Mynediad Cyffredinol (i’w gadarnhau) 

Cewch neges e-bost yn cadarnhau gwybodaeth ac amseroedd, y bydd gofyn i  chi ddod â hi i gael mynd i’r digwyddiad cyn y sioe. 

 £102.50 
 Stalau, Rhengoedd 1 (ôl), 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 £37.00
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith 

£37.00
 pob tocyn

A ffi postio o £1 opsiynol am bostio docynnau.

 
Bwciwch Nawr