Taith y Byd Gŵyl Ffilmiau’r Cefnfor

Mae Gŵyl flynyddol Ffilmiau’r Cefnfor yn ysgubo tua Chaerdydd ac i’w chanlyn detholiad newydd sbon danlli grai o ffilmiau’r cefnfor, ar yr wyneb a dan y dŵr.

Y tîm y tu ôl i Daith Gŵyl Ffilmiau Banff yng ngwledydd Prydain sy’n cyflwyno’r casgliad yma o ffilmiau byrion sy’n dathlu plymwyr, padlwyr, beistonwyr ac eigionegwyr sydd â’u holl fryd ar ddistrych y don. Cewch eich synnu gan fywyd syfrdanol y môr, eich gwefreiddio gan rym y tonnau, a’ch ysbrydoli gan y cymeriadau sy’n cysegru’u bywydau i ateb galwad y cefnfor.

Ewch i www.oceanfilmfestival.co.uk i weld rhagor.

 
 Pris Safonol £13
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Plant dan 16 oed | Hawlwyr | Dros  60 | Pobl anabl ag un cyfaill £1 yn llai
 Dim ond hyn a hyn o seddi â golygfa gyfyngedig  £10
 Grwpiau o 6 neu’n fwye (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443) £1 

oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr