Taith y Byd Gŵyl Ffilmiau’r Cefnfor

Mae Gŵyl flynyddol Ffilmiau’r Cefnfor yn ysgubo tua Chaerdydd ac i’w chanlyn detholiad newydd sbon danlli grai o ffilmiau’r cefnfor, ar yr wyneb a dan y dŵr.

Y tîm y tu ôl i Daith Gŵyl Ffilmiau Banff yng ngwledydd Prydain sy’n cyflwyno’r casgliad yma o ffilmiau byrion sy’n dathlu plymwyr, padlwyr, beistonwyr ac eigionegwyr sydd â’u holl fryd ar ddistrych y don. Cewch eich synnu gan fywyd syfrdanol y môr, eich gwefreiddio gan rym y tonnau, a’ch ysbrydoli gan y cymeriadau sy’n cysegru’u bywydau i ateb galwad y cefnfor.

Ewch i www.oceanfilmfestival.co.uk i weld rhagor.

 
 Pris Safonol £13
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Plant dan 16 oed | Hawlwyr | Dros  60 | Pobl anabl ag un cyfaill £1 yn llai
 Dim ond hyn a hyn o seddi â golygfa gyfyngedig  £10
 Grwpiau o 6 neu’n fwye (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £1 

oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

THE BIG WAVE PROJECT (TOUR EDIT)
20 munud

Wedi 5 mlynedd i’w gynhyrchu, mae The Big Wave Project yn dilyn criw o syrffwyr tonnau mawrion sy’n cydweithio i gyflawni nod bersonol sydd yn mynd i graidd y diddordeb ysol mewn syrffio:Reidio ar Don Fwya’r Byd.Cewch glywed hanesion personol, gonest a di-flewyn-ar-dafod o ofni marw law yn llaw â'r anrhydedd personol eithaf ynghyd â grym y môr i wneud dyn yn wylaidd.










TOUCHED BY THE OCEAN

30 munud

Mae gan y brodyr Karlis a Gints o Latfia gwch rhwyfo ail-law. Does ganddyn nhw ddim profiad rhwyfo ond mae ganddynt gynllun mawreddog : i fod y tîm cyntaf i rwyfo dros Dde Cefnfor yr Iwerydd o Namibia i Brasil.  Mae Touched By The Ocean yn ymuno â nhw ar fordaith o antur, ymrwymiad a chyfeillgarwch.










BLUE

32 munud

Ffilm arobryn sy’n mynd â ni ar daith bryfoclyd i barth y moroedd, gan dystio i adeg allweddol wrth i’r byd morol  simsanu ar ymyl dibyn.Yn rhoi llwyfan i eiriolwyr brwd dros warchod y moroedd, mae BLUE yn mynd â ni ar daith i’w byd hwy lle mae stori ein moroedd ni yn newid o dan ein trwynau.Cewch gwrdd ag unigolion ysbrydoledig sy’n amddiffyn cynefinoedd, brwydro yn erbyn llygredd morol ac yn ymladd dros amddiffyn rhywogaethau allweddol.







 


SCARLET'S TALE
15 munud

Roedd gobeithion Achmat yn fawr.Roedd gyrfa chwaraeon addawol ganddo a breuddwyd o gynrychioli De Affrica, ond newidiodd hyn oll ar y 13eg o Awst 2006 pan gyfarfu gyntaf â Scarlet.Ychydig a wyddai Achmat, y byddai’r cyfarfyddiad hwn â’r Siarc Mawr Gwyn 4.7m o’r enw Scarlet yn ddechrau ar berthynas glos 11 mlynedd o hyd.










KIWI BREEZE
11 munud

Nid Llundeiniwr cyffredin mo Steve.  I ddechrau roedd yn Kiwi, ac yn lle papur wal addurnwyd ei dŷ â siartiau a chynlluniau llongau hwylio.  Wedi 9 mlynedd yn llafurio yng ngardd gefn ei gartref yn Ne Llundain, roedd ei long hwylio’r môr 44tr yn barod i godi hwyl.  Rhwystr cyntaf y daith oedd i gael y llong o’i ardd gefn mewn stryd swbwrbaidd i’r dociau yn Llundain.  Mae ‘Kiwi Breeze’ yn adrodd hanes ysbrydoledig Steve a’i daith 24,000 o filltiroedd yn ôl i’w gartref yn Seland Newydd... a’i benderfyniad i wireddu ei freuddwyd.









ONE BREATH
5 munud

Dewch i gyfarfod y gŵr a’r wraig sy’n bencampwyr plymio rhydd - Eusebio, o Sbaen, a Christina, o Sydney. Maen nhw’n ffotograffwyr hunanddysgedig sydd â’u cartref ar ynys drofannol Koh Tao, Gwlad y Thai, ac sy’n teithio’r byd yn dal teimladau’r cefnfor ar un gwynt yn unig. Cip ymdrwythol ar ffordd o fyw anhygoel.










ADVENTURE IS CALLING
4 munud

Mae Adventure is Calling yn cyfateb ym myd ffilm i gân serch i’r cefnfor: teyrnged bedwar munud i harddwch ein byd dan y dw^r, y creaduriaid sy’n byw yno, a’r llawenydd a gawn o’i chwilio. Plymiwch dros eich pen a’ch clustiau i’r dathliad ffilm yma o ryfeddod cefnforoedd y blaned.

 








Mae’n bosib y bydd y rhaglen ffilmiau yn newid ychydig.