Taith y Byd Gŵyl Ffilmiau Mynydd BANFF

Dewch i brofi noson o ffilmiau byrion rhyfeddol o’r ŵyl ffilmiau mynydd fwya’i bri yn y byd.   

Gewch chi ddilyn cyrchoedd rhai o anturiaethwyr mwyaf anhygoel yr oes sydd ohoni, gweld ffilmiau syfrdanol o chwaraeon llawn mynd gwefreiddiol a chael eich ysbrydoli gan ddarnau pryfoclyd a ffilmiwyd o bedwar ban byd. 

Eleni mae yna ddwy noson fydd yn tanio eich awch am antur, mynd a theithio.
 I chi gael yr antur ar ddwywaith dewch ar y ddwy noson i weld dwy raglen o ffilmiau cwbl wahanol. Mae disgowntiau dwy noson ar gael yn y swyddfa docynnau (heb fod ar gael ar lein).

Digwyddiadau cyffrous rhy dda i’w colli a gwobrau am ddim i’w canlyn!                                  

Ewch i www.banff-uk.com i gael rhagor o fanylion.

 
Pris Safonol £14
Plant dan 16 oed | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr |
Pobl anabl ag un cydymaith
£1.50 oddi wrth bob tocyn
Cynnig cynnar  £12 (tan 15 Tachwedd 2017)

Tocynnau i’r ddwy noson 

£24
Grwpiau 6+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443) £1.50 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

2.5 MILIWN 
Gwneuthurwr y Ffilm:  Tyler Wilkinson-Ray, T-Bar Films
Hyd: 2 munud

Mae’r sgïwr Americanaidd Aaron Rice â’r bwriad o sgïo 2.5 miliwn o droedfedd fertigol mewn ardaloedd gwledig mewn blwyddyn galendr.  Os bydd yn llwyddo, bydd gan y sgïwr brwdfrydig  hwn record byd newydd.

 

ACE AND THE DESERT DOG
Gwneuthurwr y Ffilm:  Brendan Leonard, Semi-Rad Media
Hyd: 9 munud

I ddathlu’i ben-blwydd yn 60 oed, cychwynnodd y ffotograffydd antur Ace Kvale a’i gi, Genghis Khan, ar daith 60 diwrnod o hyd yn nhiroedd yr hafnau yn Utah.  Mae’r ffilm hon yn dathlu’r perthynas arbennig rhwng y pâr, ac yn dangos gogoniant y cyfeillgarwch rhwng bodau dynol a chŵn.  

 

 

 

 

 

 

DUG OUT
Gwneuthurwr y Ffilm:  Benjamin Sadd
Hyd: 41 munud

Mae’r ddynolryw wedi bod yn defnyddio canwâu ers mwy na 8,000 o flynyddoedd.Ond nid yw hyn yn golygu bod adeiladu un o’r newydd yn hawdd, fel y mae’r gwneuthurwr ffilm Benjamin Sadd a’r artist James Trundle, y mae’r ddau ohonynt yn dod o dde Lloegr, yn darganfod ar daith i’r Amazon Ecwadoraidd, lle y maent yn byw gyda chymuned frodorol, dysgu sut mae adeiladu canŵ ac wedyn yn mynd ar daith ynddo trwy'r goedwig law.  Beth allai fynd o’i le?


 

SAFETY THIRD
Gwneuthurwr y Ffilm:  Cedar Wright a Taylor Keating
Hyd: 29 munud

I’r rhan fwyaf o ddringwyr, diogelwch sy’n bwysicaf.  Ond nid yw Brad Gobright yn un o’r dringwyr hyn.Mae’r gŵr dawnus ifanc hwn, sy’n bwydo’i egni gyda toesenni stêl ac nad oes ganddo unrhyw ofn cwympo, yn gwthio’r ffiniau yng Ngheunant Eldorado, Colorado.Wedi goroesi sawl digwyddiad brawychus mawr, mae Brad yn benderfynol o gwblhau ei daith ddringo fwyaf mentrus sef dringo un o lwybrau mwyaf agored a mwyaf anodd Eldo heb gynorthwyon dringo am y tro cyntaf.  

 

 

 

 

 

 

SURF THE LINE
Gwneuthurwr y Ffilm:  Hello Emotion
Hyd: 3 munud

Mae’r Flying Frenchies yn grŵp o ffrindiau aml-dalentog sy’n hoffi’r gamp BASE-jumping a dringo mynyddoedd ond sydd hefyd yn glowns, acrobatiaid a cherddorion.  Yn eu ffilm ddiweddaraf, maent yn chwarae ym mynyddoedd y Vercors, lle y maent yn teithio trwy’r awyr yn gyflym ar wifren uchel, gan gyrraedd cyflymderau o hyd at 75kph cyn defnyddio eu sgiliau neidio i ddod oddi ar y wifren.

Nid yw’r Flying Frenchies yn gweithredu o’u gwirfodd – dyma’r ffordd o fyw sy’n naturiol iddynt.

 

JOHANNA
Gwneuthurwr y Ffilm:  Ian Derry, Archer’s Mark,
Hyd: 4 munud

Y plymiwr Ffinnaidd, Johanna Nordblad, sy’n plymio heb gynorthwyon anadlu,  yw deiliad record y byd am blymiad o 50 metr o dan yr iâ, ond dim ond wrth iddi wella ar ôl damwain beicio y gwnaeth hi ddarganfod y gamp.I Johanna, mae plymio o dan yr iâ yn creu amgylchedd swrrealaidd a llonydd - er y gall ei gwylio eich cythryblu.  “Mae’r hyn y mae’n ei wneud yn beryglus, ond mae hi'n ei wneud mewn ffordd mor gyfforddus," meddai'r gwneuthurwr ffilm Ian Derry.

 

 

 

 

 

 

WHERE THE WILD THINGS PLAY
Gwneuthurwr y Ffilm:  Krystle Wright
Hyd: 4 munud

Mae yna drafodaeth barhaus o ran pam nad oes mwy o ferched yn y diwydiant awyr agored ac mewn ffilmiau antur.  Yn cynnwys pedwar munud o hedfan heriol mewn gwisg adenydd, caiacio dŵr gwyn, dringo a sgïo ar fynyddoedd mawr, mae Where the Wild Things Play yn awgrymu bod merched efallai’n rhy brysur yn cael hwyl ym mherfeddion cefn gwlad.Ymateb ysbrydol a donio i gwestiwn y mae angen i ni barhau i’w ofyn.

 

PEDAL
Gwneuthurwr y Ffilm:  Scott Hardesty, Ultralite Films
Hyd: 8 munud

A hithau’n enedigol o’r Iseldiroedd, tyfodd Hera van Willick i fyny’n chwarae ar feic, ac mae beicio ar draws cyfandiroedd, ar ei phen ei hun ac yn hunangynhaliol, wedi dod yn ffordd o fyw iddi.Dyma yw ei hanes hyd yma ar ôl teithio mewn 43 o wledydd, trwy ddiffeithdiroedd, mynyddoedd, coedwigoedd glaw a’r Arctig..... 

 

 

 

 

 

 

WHY
Gwneuthurwr y Ffilm:  Hugo Clouzeau, We Are Hungry
Hyd: 7 munud

Gwlad yr Ia.Tirwedd oer, garw a digroeso pan fo afonydd grymus yn plymio trwy geunentydd creigwely, dros raeadrau enfawr tuag at y môr.Mae grŵp o gaiacwyr Ffrengig yn teithio yma i ofyn y cwestiynau yr ydym i gyd wedi gofyn i’n hunain yn yr awyr agored ar ryw adeg:“Pam?Pam ydyn ni’n gwneud hyn?

 

 

 

 

 


Noder, gallai’r rhaglenni ffilmiau newid.