Swing with Laughter

Mae theatr amryfath yn ei hôl yn ddigamsyniol a’r diddanwyr chwedlonol o Brydain Jimmy Tarbuck OBE a Kenny Lynch OBE yn ffeirio’u ffyn golff am noson ddihafal o gomedi a cherddoriaeth yng nghwmni ffrindiau dawnus.

Cydnabyddir Jimmy drwy’r byd yn grwn yn un o feistri difyrrwch ysgafn a bydd yn mynd â chynulleidfaoedd yn eu holau i oes aur adloniant pan fyddai teuluoedd yn ymgynnull o gwmpas y teledu i’w wylio’n llywyddu Sunday Night at The London Palladium, Live From Her Majesty's a Tarby & Friends.Roedd y sioeau clasurol yma’n cynnwys y gorau oll o fyd cân, dawns a chomedi, a berfformid gan rai o’r perfformwyr mwyaf yn y byd.Bellach yn 2018 mae Swing With Laughter yn ail-greu’r sioeau hudol hynny ac yn rhoi blas modern arnyn nhw i gynulleidfaoedd yr oes sydd ohoni, sy’n cael blas ar yr adfywio theatr amryfath sydd ar fynd.

Mae yma lond gwlad o ddawn aruthrol ac at Jimmy ar lwyfan daw’r canwr, y cyfansoddwr caneuon, y digrifwr a’r difyrrwr Kenny Lynch, fydd yn perfformio’i hylltod o hits gan gynnwys y Rhif Un  werthodd filiwn “Up on the Roof” a “Stand By Me”. Bydd un o sêr “Carry On”, y canwr, y dawnsiwr ac un o brif actoresau’r West End Anita Harris - sydd, does dim dau, yn hen law mewn theatr amryfath, wedi ymddangos mewn saith Perfformiad Ar Arch y Frenhines - yn difyrru’r gynulleidfa â straeon ei gyrfa anhygoel ar yr un pryd â pherfformio hits megis “Just Loving You” a “The Anniversary Waltz”.Does dim dwywaith na fydd selogion y clasur dychan “Spitting Image” o’r wyth degau yn adnabod y ddynwaredwraig aml ei doniau Jessica Martin.Wedi darparu lleisiau llawer o gymeriadau poblogaidd, aeth yn ei blaen i serennu yn y sioe ITV boblogaidd “Copy Cats” ac ers hynny dangosodd ei doniau lleisiol yn serennu mewn sioeau megis “Me and My Girl” yn y West End. Yn y sioe yma bydd hefyd yn perfformio ei theyrnged fawr ei chlod i Judy Garland, y cafodd yr anrhydedd o’i pherfformio mewn Perfformiad Ar Arch y Frenhines.

 
Pris Safonol £25 | £27.50 | £30
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Myfyrwyr | Hawlwyr | Dros 60 | Pobl anabl ag un cydymaith £2 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00  
19.30 DECHRAU
  Egwyl
22.30 DIWEDD                                                                              

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.