Monstersaurus

Dyma anghenfil o sioe wych, newydd sbon danlli grai gan greawdwyr Aliens Love Underpants!

Dewch i ddilyn y dyfeisiwr ifanc Monty sy’n creu byd crwn o ddyfeisiadau honco bost ac angenfilod anhygoel, ond – ac yntau wedi’u gwneud nhw i gyd - sut mae cael eu gwared nhw?!

Bydd y teulu i gyd yn dotio at y sioe egnïol yma, sy’n heigio gan ias, hud, miri a misdimanars - gyda cherddoriaeth wreiddiol a digonedd o gyfle i’r gynulleidfa gymryd rhan!

 
Pris Safonol £12
Tocyn Teulu o 4 £40
Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443. £2 oddi wrth bob tocyn
Grwpiau Ysgol (rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878443).  Un athro am ddim ym mhob pymtheg

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr