Mae Naomi’n Wyllt & yn Frawychus

  • Hanner tymor
 

Dyma’r cyflwynydd enwog teledu plant, Naomi Wilkinson (Naomi's Nightmares of Nature, Wild and Weird,  Live 'n Deadly, Countryfile,  Milkshake) yn dod i Neuadd Dewi Sant dros wyliau’r Pasg eleni. Bydd y sioe’n heigio gan hwyl a syrpreisys ac yn gwmni i Naomi, yn fyw ar lwyfan, creaduriaid digon i godi gwallt eich pen, gan gynnwys Peithon Brith, Môr-grwban Brathog, neidr gantroed fawr, a tharantwla!    Bydd yma waith camera deheuig agos, sgrîn enfawr a llond gwlad o ryngweithio ac fe gewch chi hen hwyl a hanner wyllt a brawychus yng nghwmni Naomi yn y sioe fyw newydd yma.

Dewch at Naomi i’w chlywed yn deffro’n fyw rai o’i phrofiadau mwyaf cyffrous gyda bywyd gwyllt o bedwar ban byd ac yn eich cyflwyno i rai o’r anifeiliaid ffyrnicaf a mwyaf arswydus y cyfarfu â nhw ar hyd y ffordd! 

Mae’r sioe’n addas i blantos o bob oed a does dim dau na chaiff y teulu i gyd hwyl fawr.

O ran hwyl, beth am roi cynnig ar y cwis rhyngweithiol i weld faint o gwestiynau gewch chi’n iawn.

https://www.playbuzz.com/dressingroom510/naomis-wild-and-scary-quiz
  

 

 
Pris Safonol £18.50 pob ardal
Plant dan 16 oed £15.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 |
Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
£3.00 yn llai
Tocyn Teulu (Teulu o 4) £62.00


Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr
 

 

 

 

 

 

 

WIR-YR I CHI! Fe welwyd Peithoniaid Brithion yn ei chyrlio hi yn nhai bach pobol!

WIR-YR I CHI! Mae nadroedd cantroed mawr yn bwyta genau-goegiaid, llyffantod, adar a hyd yn oed llygod.

WIR-YR I CHI! Mae tarantwlaod yn gallu saethu blew pigog at anifeiliaid sy’n ceisio’u bwyta.

WIR-YR I CHI! Mae cocrotsien yn gallu byw am wythnos heb ei phen.

WIR-YR I CHI! Mae un miligram o wenwyn gan lyffant dart gwenwyn aur yn ddigon i ladd rhwng deg ac ugain o bobol.

WIR-YR I CHI! Yn aml bydd mantis gweddïol benywaidd yn bwyta mantis gweddïol gwrywaidd.

WIR-YR I CHI! Mae rhai pryfaid brigyn dof yn gallu torri’u coesau ymaith wedyn eu haildyfu i ddianc rhag rheibwyr.

WIR-YR I CHI! Wyth coes sydd gan bryfed cop chwip ond dim ond chwech maen nhw’n eu defnyddio i gerdded.

WIR-YR I CHI! Mae tystiolaeth ffosiliau’n awgrymu efallai mai miltroediaid oedd yr anifeiliaid cyntaf erioed i gerdded ar dir.

WIR-YR I CHI! Weithiau mae Malwod Tir Affricanaidd Mawrion yn bwyta esgyrn i gael y calsiwm sydd eisiau arnyn nhw i dyfu eu cregyn anferthol.

WIR-YR I CHI! Mae golwg mwydyn ar ran o dafod môr-grwban brathog, er mwyn denu pysgod i’w geg.

Cliciwch yma i lawrlwytho taflen liwio Wild & Scary Naomi.