Sioe Wanwyn Sir Caerdydd a Bro Morgannwg

Dathlwch y Gwanwyn gyda’n ensembles canolraddol bywiog, a chôr o ddisgyblion cynradd. Mae ein Sioe’r Gwanwyn yn gyfle i droi cefn ar y Gaeaf a mwynhau synau ffres.

 
Stalau, Rhengoedd 1

 £11

Rhengoedd 2, 3, 7, 8, 10, 11 & 12

 £8.50 

Rhengoedd 9 & 13

 £7

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfywyr | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cyfaill

 £1

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr