Shanti Sadan – Myfyrio ac Anneuoliaeth

Gall myfyrio fod yn ffordd effeithiol o fagu medrau bywyd gwerthfawr megis ymlacio, canolbwyntio, cydymdeimlad, a meddwl creadigol o’r newydd.

A gall fod yn fwy o lawer na hyn. Gall myfyrio ein harwain at ddarganfod yr Hunan dyfnach, ein gwir hunaniaeth, sy’n gorwedd y tu hwnt i’r meddyliau a’r hwyliau ar wyneb y meddwl. Mae lefel yma ein bodolaeth yn rhydd rhag y cyfyngiadau sy’n gwasgu ein meddyliau pob dydd, ac yma mae’r undod sylfaenol â phopeth yn wirionedd byw.

Mae athrawiaethau traddodiadol anneuoliaeth yn tynnu ein sylw at y realaeth fythol yma yn ein calonnau.  Myfyrio, a’r arferion perthynol, a’r modd sy’n gyfrwng i ni ddarganfod hyn yn ein profiad ein hunain. Yma y gallwn ddod o hyd i ryddid mewnol parhaol, boddhad a diffyg ofn.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys sgyrsiau ar athrawiaethau hanfodol anneuoliaeth, a sesiynau myfyrio ac iddynt arferion y gallwn eu dysgu a chychwyn arnynt yn rheolaidd drosom ein hunain.

Mae croeso i bawb, mynediad am ddim.

 (Cofiwch na fyddai’r digwyddiad o ddiddordeb i blant, a does dim cyfleusterau crêche ar gael.)

Holwch shantisadan.org/cardiff2018 ynghylch rhagor o wybodaeth.   

 

Nid oes angen cofrestru, ond byddai’n ein helpu wrth drefnu pe gallech roi gwybod a ydych yn ystyried dod. Dilynwch y ddolen hon i roi gwybod. 

 
Wedi’i ganslo
 
13.30  DECHRAU 
15.00  Torri
16.30  DIWEDD                                                                     

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.