Whitney - Queen of the Night

Dyma ddathlu’n drawiadol gerddoriaeth a bywyd un o ganwyr mwyaf ein dydd. Mae’r cynhyrchiad arobryn yma’n cynnwys cymanfa syfrdanol o gerddorion ac artistiaid ac, ynghyd â pherfformiad egnïol digon i fynd â’ch gwynt chi yn ysbryd Whitney, mae’n cyflwyno sioe sy’n siomi’r ochr orau bob gafael.

Mae’r sioe’n mynd â ni ar daith colli cylla hudol drwy ddeng mlynedd ar hugain o hits clasurol sy’n cynnwys I Wanna Dance With Somebody, One Moment In Time, I’m Every Woman, Greatest Love of All, a llawer at hynny, i gofio’n hyfryd yr artiste fwyaf arobryn yn y byd erioed.

Gwir dreftadaeth Whitney oedd ei cherddoriaeth a gyffyrddodd â’r rhan fwyaf ohonom rywbryd yn ystod ein hoes. Dewch i rannu ei bywyd a bod yn barod i weld y cariad mwyaf oll yn Queen of the Night!

http://www.queenofthenight.co

 
Pris Safonol £23.00
Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr |
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith
£2.00 oddi wrth bob tocyn
REACT £10.00
Grwpiau 10+ £2.00 oddi wrth bob tocyn

 

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 

"Mightily impressive……. this top notch show is a celebration of Whitney’s music and a fine and fitting way to ensure it lives on" Simon Duke. 2/12/16 CHRONICLE LIVE / The Sage – Gateshead

“Masterly recreated for the stage. A fantastic show with a tightness than can only be achieved after long hard sessions in the rehearsal room”. Owen J Lewis. 3/2/17 
www.loveshrewsbury.com