Tommy Emmanuel

A’r gwestai arbennig:  Clive Carroll

Mae Tommy Emmanuel, a enwebwyd ddwywaith am wobr GRAMMY, ymhlith cerddorion mwya’u parch Awstralia a bwriwyd pleidlais drosto’n Hoff Gitarydd Acwstig ym mholiau darllenwyr Guitar Player Magazine ac Acoustic Guitar Magazine ill dau, ac mae’n mynd â hi’n aruthrol ar YouTube. Gwyliwyd ei fideos dros 29,000,000 o weithiau ac yn eu sgîl gwerthodd ei sioeau bob tocyn yn yr Unol Daleithiau.

Mae arddull ddihafal Tommy – “arddull bys” chwedl yntau – heb fod yn annhebyg i ganu’r gitâr yn y ffordd mae pianydd yn canu’r piano, gan ddefnyddio’r bysedd ill deg. Yn hytrach na defnyddio band cyfan ar gyfer melodi, rhythm, bas, a rhannau’r drwm, mae Tommy yn chwarae hynny i gyd – a rhagor – ar un gitâr.

Ym mis Medi 2015 y rhyddhawyd ei albwm newydd, “It’s Never Too Late”. Pedwar trac ar ddeg o gerddoriaeth wreiddiol ydi’r albwm, heb ddim lleisiau na gwesteion. Tommy pur sydd yma – solo.

www.tommyemmanuel.com

 

 
Pris Safonol                                                                                                       £25.00 

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o 95c ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bar yn agor
19.30 DECHRAY - Cymorth - Clive Carroll
20.00 - 20.30 Egwyl
i’w gadarnhau  DIWEDD

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.