Tom Chaplin

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Ar frig ton llwyddiant ei albwm newydd The Wave a aeth yn syth i Rif 3 yn Siart Albymau Prydain, cyhoeddodd Tom Chaplin daith 14 oed ym mis Mai 2017, yn cychwyn yn Neuadd Dewi Sant.

Toma sgrifennodd The Wave , fe’i cynhyrchwyd gan Matt Hales (Aqualung, Lianne La Havas) ac fe’i gyrrir gan ei lais digamsyniol,  yn albwm mae’r beirniaid yn ei ganmol i’r cymylau.  Rhoes The Sunday Times Culture Albwm Yr Wythnos iddo gan ei alw’n ‘incredibly beautiful and affecting’, The Telegraph, ‘the most gorgeous, anthemic, uplifting music of Chaplin’s career’, a’r Standard, Sun, Q Mojo i gyd yn rhoi 4* iddo yn eu hadolygiadau.

Fel y’u gwelwyd ar Later with Jools Holland, mae Tom a’i fand yn ffeirio offerynnau’n ddiymdrech i ail-greu sain foethus ac awyrgylch gwefreiddiol yr albwm.

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer cefnogwyr yn unig ac mae rheolau mewn lle i sicrhau nad yw tocynnau’n cael eu gwerthu ymlaen.  Gweler y Telerau ac Amodau i sicrhau mynediad.


Telerau ac Amodau

  • I selogion yn unig y mae’r digwyddiad yma ac mae’r rheolau sy’n dilyn yn eu lle i ymorol na chaiff tocynnau mo’u hailwerthu, i ymorol na fydd selogion yn talu pris uwch am eu tocynnau.
  • Cyfyngir y tocynnau i bedwar yr un a bydd gofyn i’r prif archebwr gyflwyno prawf adnabod ar ffurf ffotograff pan gyrhaedda’r oedfan ar noson y sioe.
  • Argraffir enw’r prif archebwr ar bob tocyn. Does dim modd newid yr enw unwaith y bydd yr archeb wedi’i wneud.
  • Gofynnir i’r prif archebwr gyflwyno prawf adnabod i gael dod i’r oedfan.
  • Lle bo’r prif archebwr yn codi mwy na’i docyn ei hun, rhaid i bob gwestai gyrraedd yr oedfan gyda’r prif archebwr ar noson y sioe. Os na wneir hynny bydd y gwesteion yn cael eu gwrthod wrth y drws. Gallai peidio â chydymffurfio â’r amodau a’r telerau beri diddymu archeb y cwsmer. Does dim eithriadau i’r rheol yma.
  • Os codir tocynnau i drydydd person bydd gofyn ar ddeiliad y tocyn gopi o’r cerdyn credyd a’r prawf adnabod a ddefnyddiodd codwr y tocyn.
  • Ni chaniateir ailwerthu tocynnau ond drwy blatfform ailwerthu swyddogol yr artist, Twickets.  Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau dan unrhyw amgylchiadau eraill.  Os cred yr hyrwyddwr yn rhesymol i docyn gael ei ailwerthu drwy blatfformau ailwerthu na chymeradwyir gan yr artist, diddymir y cod bar ar y tocyn, gyda gwahardd mynd i’r cyngerdd.
 
Pris Safonol £18.50 | £25.00 | £35.00
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £18.50 pob tocyn

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr