Tokio Myers

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Dydi Tokio Myers ddim yn malio ‘run ffadan beni am ddefod. Dyn ar berwyl ydi’r pianydd, y cyfansoddwr a’r cynhyrchydd, a aeth â hi fel corwynt ar Britain's Got Talent yn gynharach eleni. Mae Tokio’n cyd-asio’r gerddoriaeth glasurol y rhoes ei wyn arni ym more’i oes â churiadau ac ansoddau’r gerddoriaeth ddawns oedd yn mynd â’i holl fryd yn ei lasoed, yn enghraifft ddiwrthdro o beth all ddigwydd pan rowch chi’r lluch i’r llyfr rheolau. 

 
Pris Safonol £25.50 | £30.50
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £25.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr