The World Famous Elvis Show

Y perfformiwr Elvis byd-enwog CHRIS CONNOR sy’n serennu ynddi ac a’i cynhyrchodd. Gyda’i fand byw 12 darn 'THE STEELS', a chanu cyfeiliant gan 'The Sweet Harmonies'.   Cynhyrchiad theatr dwyawr gogoneddus, yn ail-greu dau o gyngherddau poblogaidd Elvis Presley. 

Mae’r sioe yma’n ail-greu’n ddilys a gyda pharch ELVIS ar ei orau oll yn ail-greu dau gyngerdd! - yn gwerthu pob tocyn ym mhob theatr!   Heb flewyn ar dafod, byddwch yn teimlo eich bod wedi’ch cipio’n ôl mewn amser. 

Os na fuoch chi’n ddigon ffodus i weld Elvis yn fyw, byddwch yn gadael y cyngerdd yma dan feddwl eich bod! Mae llawer o selogion Elvis dan deimlad pan adawant y sioe.

Dim ond UN Elvis Presley sydd, fodd bynnag mae selogion drwy’r byd yn grwn yn sôn am CHRIS CONNOR sy’n rhyfeddol o debyg i Elvis o ran pryd a gwedd, a llais ac ystumiau. 

Rheolwr Chris Connor -  Lisa Matthews -

  “Chris has built a huge following all around the world.   He is shy and very humble off stage, however on stage he transforms into Elvis, it can be at times very spooky. Chris makes sure that his tribute is respectful at all times, and as authentic as possible. 

Audience members are left in tears and in shock during and after the shows, with the very  close likeness in looks, voice, mannerisms and moves.

Chris has worked very hard to become the world leading Elvis Performer, and he is very  grateful for the continued support he receives from all fans across the globe. 

This show is made by Elvis fans for Elvis fans. You seriously do not want to miss this electric show!”.

 Cofiwch mai da o beth ydi codi tocynnau rhag blaen gan fod y sioe yma’n gwerthu fel slecs!!!  

 ‘A WÊL A GRED’...

 www.theworldfamouselvisshow.com 

 
Pris Safonol £25.50 | £27.50

Mae Tocynnau Pecyn VIP yn cynnwys:
- Seddi yn y Rhes Flaen
- Ymhlith y cyntaf i Gwrdd a Chyfarch
- Llun wedi’i lofnodi

£37.50

Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith

£25.50 bob tocyn

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 


 

 
Bwciwch Nawr
 

 Martin Fontaine – (actor yn The Elvis Story) yn dweud ar goedd -
“Chris Connor is to me the closest thing to the King I’ve ever heard and ever seen in my life.
I’m in shock, it’s simply amazing….”

 Jerry Shchilling (aelod o The Memphis Mafia a ffrind clòs) yn dweud yn fyw ar deledu Awstralia  -" I have been following Chris Connor  career - he is simply the best out there"