The Simon & Garfunkel Story

Yn syth ar ôl mynd â hi yn West End Llundain, taith yng ngwledydd Prydain a werthodd BOB TOCYN a chymeradwyaeth sefyll ym mhob perfformiad, mae The Simon & Garfunkel Story yn ei ôl! Gan ddefnyddio lluniau anferth wedi’u taflunio a phytiau o ffilm wreiddiol, mae’r Dathliad Hanner Can Mlynedd yma hefyd yn cynnwys band byw llawn yn perfformio’r holl hits gan gynnwys 'Mrs Robinson', 'Cecilia', 'Bridge Over Troubled Water', 'Homeward Bound' a llawer mwy. Cofiwch godi’ch tocynnau’n syth – mae hon yn noson rhy dda i’w cholli!

 

 

 
Pris Safonol £18.50 | £20.00
Cyfeillon Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfywyr | Hawlwyr
Defnddwyr cadair olwyn ac un cydymaith gyda'r tocyn
£1.50 yn llai
Grwpiau 10+ £1.50 oddi wrth bob tocyn


Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau. Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bar yn agor                                                                    
19.30 DECHRAU
20.25 i’w gadarnhau  Egwyl
21.45 DIWEDD


NODER: Amseroedd bras - gallant newid.