The Sensational 60's Experience

Heb flewyn ar dafod, dyma’r sioe chwe degau fwyaf ffrwydrol sydd ar daith yng ngwledydd Prydain, am un noson yn unig.  Cynhyrchiad newydd sbon danlli grai ar gyfer 2018.  Dyma bum enw chwedlonol yn dod i’r llwyfan ac yn rhoi noson fythgofiadwy i chi. Dyma i chi sioe braf o’r chwe degau i godi’r galon yn 2018. Yn serennu Mike Pender (llais gwreiddiol The Searchers) Chris Farlowe, Herman’s Hermits, The Fortunes, The New Amen Corner. Ymhlith yr hits mae Needles and PinsOut Of Time, I’m Into Something Good, Storm In A Tea Cup, Bend Me Shape Me a llond gwlad at hynny.   Camwch yn ôl mewn amser at yr oes pan oedd cerddoriaeth pop ar ei gorau oll.

 
Pris Safonol £29.50


Mae yna ffi bostio ddewisol o £1 os hoffech i’r tocynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

Nawr yn fwy nag erioed – y peth go iawn - Mike Pender ydi llais The Searchers. Un o’r mawrion ddaeth i’r fei o “Bŵm Bît” Lerpwl.  Ei fôr o lais yntau ydi’r ddawn sydd mor amlwg ar lawer o’r recordiadau sgubol o lwyddiannus ddaeth bellach yn glasuron y chwe degau.

Mae pawb – hyd yn oed a chanddyn nhw ond blewyn o ddiddordeb yng Ngherddoriaeth y Chwe Degau – yn cofio "Needles and Pins" – un o’r recordiau mwyaf erioed ddaeth i’r fei o’r cyfnod mwyaf erioed yn Hanes Cerddoriaeth Pop!

Wrth reswm pawb, roedd yna recordiadau 'Hit' eraill lawer ac ynddyn nhw nid yn unig llais Mike ond hefyd ei sain gitâr 12 tant cloncian a ddaeth mor nodweddiadol o recordiadau’r Searchers.  A chanddo dros hanner can mlynedd o lwyddiant yn y busnes, mae Mike yn dal i deithio drwy’r byd yn grwn yn perfformio hits y Searchers a werthodd filiwn megis Sugar and Spice, Sweets For My Sweet , Don’t Throw Your Love Away, When You Walk In The Room ac wrth gwrs Needles and Pins.

Chris Farlowe. Yn wreiddiol cychwynnodd Chris Farlowe a’r Thunderbirds ddiwedd y pum degau. Yn ddiweddarach aeth Chris yn ei flaen i berfformio drwy hyd a lled Ewrop ac mae’n dal i wneud hynny hyd heddiw. Ymhlith ei hits mae clasuron fel Out Of Time, Handbags and Glad Rags (a ryddhawyd hefyd gan Rod Stewart fel sengl ) Let The Heartaches Begin, Reach Out I’ll Be There.

Drwy gydol sîn cerddoriaeth ganol y chwe degau bu Herman’s Hermits yn frenin drwy’r byd yn grwn.  O 1964 ymlaen cafodd y band dros 23 o senglau yn yr 20 uchaf, 10 o albymau hit, 3 ffilm fawr. Hyd yn hyn gwerthodd Herman’s Hermits 75,000,000 o recordiau drwy’r byd yn grwn.  Ymhlith eu hits gyrhaeddodd frig y siartiau mae Mrs Brown You’ve Got A Lovely Daughter, Silhouettes, There’s A Kind Of Hush, Henry V111, Something Is Happening ac I’m Into Something Good

The Fortunes. Ymffurfiodd yn y 1960au a chynhyrchu clasuron megis ‘You’ve Got Your Troubles’, ‘Here It Comes Again’ a dal i fynd i’r saith degau â llwyddiannau mwy megis 'Storm in a Teacup' a 'Freedom Come, Freedom Go'. Daliodd y caneuon yma brawf amser a dod yn ffefrynnau mynych i’w clywed byth a hefyd ar restrau chwarae ym mhobman. Mae’r Fortunes yn dal i fod yn un o bennaf grwpiau cytgord gwledydd Prydain ac mae galw amdanyn nhw’n barhaol drwy’r byd yn grwn.

Does dim curo ar y New Amen Corner ar unrhyw lwyfan ledled Ewrop ac fe’ch difyrrant â chlasuron megis If Paradise Is Half As Nice, Bend Me Shape Me