The Roy Orbison Story

Cydnabyddir Barry Steele yn eang yn un o blith canwyr blaenllaw’r byd sy’n talu teyrnged i’r chwedl Roy Orbison. Syfrdanodd gynulleidfaoedd drwy’r byd yn grwn â’i debygrwydd rhyfeddol a’i ddawn rhoi bywyd o’r newydd i sain tapio traed ddihafal y cawr hwn ym myd cerdd. Heb flewyn ar dafod, mae Barry Steele yn rhy dda i’w golli, yn mynd â chi ar y daith gerddorol yma drwy amser, a gynhyrchwyd yn arbennig, i ddathlu ei ddengmlwyddiant personol ei hun ar daith. Mae’r cynhyrchiad hefyd yn cynnwys hits clasurol yn deillio o hwyl a sbri’r chwe degau a’r wyth degau eiconig o flaen sgrîn fawr a cherddorion aruthrol o ddawns sy’n cyd-asio’n anhygoel athrylith gerddorol a’r cwbl ar un llwyfan.Mae’r cynhyrchiad yma’n arbennig iawn, felly dewch da chi i ddathlu ein dengmlwyddiant gyda ni!

 
Pris Safonol £20.00

 

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr