Sioe Arbennig y Dengmlwyddiant ar Hugain

Dyma’r dyn â’r sbectol haul a’r siwt ddu a roes i ni rai o faledi tywyllaf a mwyaf teimladwy’r byd, ac eto mae’r brodor o Texas, Roy Orbison, yn dal i fod yn un o’r perfformwyr mwyaf arbennig ei olwg a’i naws ym myd cerddoriaeth fodern.  Barry Steele, sydd heb ei ail, sy’n ysgwyddo’r rôl yn The Roy Orbison Story. Mae iddo eirda rhagorol ac edmygedd go iawn tuag at yr O Fawr. Bellach mae’n barod i roi’r roc yn ôl yn ‘Roy Orbison’ pan ddaw i’r llwyfan i goffáu’r chwedl yma yn The Roy Orbison Story.

Yn ôl yr hysbysebu, gewch chi ddisgwyl golwg galonnog a chyfoes ar dreftadaeth Orbison, a Barry Steele a’i Ffrindiau’n mynd â’r cynulleidfaoedd ar daith gerddorol o flynyddoedd cynnar y Sun reit drwodd hyd at ddiwedd y 1980au, pan oedd ton newydd o boblogrwydd yn dod i ran Orbison a weithiodd gyda Bono, Bruce Springsteen ac eraill gan gynnwys yr arch-grŵp 'The Traveling Wilburys'.

Felly byddwch yn barod am noson o hits aur solet ac athrylith gyfoes 2018 a’r Roy Orbison Story yn dathlu treftadaeth gerddorol Yr O Fawr. Mae’r cynhyrchiad hefyd yn cynnwys deunydd gwreiddiol a sgrifennodd Roy Orbison ond na chanodd erioed mohono ac yn rhoi stondin i elfennau offeryniaethol Taith Hologram 2018.  Bydd cast gwych o gantorion a cherddorion hefyd yn perfformio hits a fostiodd y siartiau gan Jerry Lee Lewis, Procol Harum, Del Shannon, Chris Isaak, The Spencer Davis Group a’r Traveling Wilburys; bu Barry Steele yn syfrdanu cynulleidfaoedd â’i ddawn ryfedd ail-greu doniau lleisiol y chwedl Roy Orbison a daeth adolygiadau yn ei ganmol i’r cymylau i’w ran ym mhedwar ban byd. Heb flewyn ar dafod mae ei ddoniau lleisiol yn ‘Ddisglair Ddisgrifluniol Ddiledrwy’.

 

 
Pris Safonol £23

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00  Bar yn agor
19.30  DECHRAU
20.25  Egwyl
21.55  DIWEDD                                                                

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.