Sioe Arbennig y Dengmlwyddiant ar Hugain

Cydnabyddir Barry Steele yn eang yn un o blith canwyr blaenllaw’r byd sy’n talu teyrnged i’r chwedl Roy Orbison.  Syfrdanodd gynulleidfaoedd drwy’r byd yn grwn â’i debygrwydd rhyfeddol a’i ddawn rhoi bywyd o’r newydd i sain tapio traed ddihafal y cawr hwn ym myd cerdd. Heb flewyn ar dafod, mae Barry Steele yn rhy dda i’w golli, yn mynd â chi ar y daith gerddorol fyw yma mewn amser, a gynhyrchwyd yn arbennig, sy’n coffáu’r deng mlynedd ar hugain ers marw Roy Orbison

Nid yn unig y mae Barry’n dod â cherddoriaeth ‘Yr O Fawr’ yn ôl i ganol y llwyfan, mae’r sioe hefyd yn cynnwys hits a sgubodd y siartiau a berfformiwyd ac a enwogwyd yn wreiddiol gan George Harrison, Del Shannon, Jerry Lee Lewis, ELO, Chris Isaak, The Spencer Davis Group, The Traveling Wilburys ac wrth gwrs Yr O Fawr, i gyd o flaen sgrîn fawr, a cherddorion aruthrol o ddawnus, sy’n cyrraedd ei phenllanw mewn cydasiad anhygoel o glasuron aur solet y chwe degau ac athrylith gerddorol gyfoes yr wyth degau i gyd ar un llwyfan.

 

 

 
Pris Safonol £23

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr