The Proclaimers

Mae hi dros ddeng mlynedd ar hugain ers i’r efeilliaid o’r Alban Craig a Charlie Reid - sef y Proclaimers - ddod i’r fei.Ers hynny bu eu hapêl fythol ar draws cenedlaethau yn foddion ennill iddyn nhw droedle lle mae pop, canu gwerin, y don newydd a phync yn cyd-weu, a didwylledd teimladol, tân gwleidyddol, ffraethineb a chrochni morio canu eu caneuon, a’u teithio helaeth, wedi goleuo a difyrru selogion drwy’r Byd yn grwn.

Maen nhw hyd yn oed wedi ysbrydoli drama gerdd, y ddrama a’r ffilm ‘Sunshine on Leith’. Bydd y ddrama gerdd ar fynd am y pedwerydd tro yng ngwledydd Prydain o fis Ebrill tan fis Mehefin eleni, yn ei chynhyrchiad mwyaf hyd yn hyn, gan West Yorkshire Playhouse. At hynny 2018 ydi deng mlwyddiant ar hugain rhyddhau’r albwm Sunshine On Leith. 

Gwêl mis Awst y Proclaimers yn ychwanegu at eu llyfr caneuon godidog gyda rhyddhau eu hunfed albwm stiwdio ar ddeg a thaith eto ledled gwledydd Prydain o fis Gorffennaf tan fis Rhagfyr. 

www.proclaimers.co.uk

 

 

 

 

 

 

Jack Lukeman
http://jacklukeman.com

 
 Pris Safonol £34.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr