The Chicago Blues Brothers

Y sbloet arobryn ydi hoff gynhyrchiad Ewrop, a’r mwyaf, o’r Blues Brothers. Cymysgfa gerddorol wefreiddiol ac egnïol ydi’r sioe sy’n cyflwyno’r deunydd gorau o ffilmiau gwreiddiol y Blues Brothers ac sy’n heigio o ganeuon gan chwedlau megis Aretha Franklin, James Brown, Otis Redding, Ray Charles, Tina Turner, Cab Calloway – ac at hynny llond gwlad o glasuron eraill canu’r felan, canu’r enaid, Motown a ffync ac ambell i beth annisgwyl ar hyd y ffordd.  Mae’n dal i’r dim y naws, yr egni a’r persona aeth â’r ffilm i safle cwlt sy’n dal i roi ias hyd heddiw i gynulleidfaoedd drwy’r byd yn grwn.

Yn eu holau yn 2017 a chynhyrchiad newydd sbon danlli grai i’w canlyn ac iddo set llwyfan newydd sy’n ddigon o ryfeddod, mae’r Chicago Blues Brothers yn mynd â chi’n ôl i 1980 i orffen y cyngerdd yn ystafell ddawns gwesty’r Palace. Gwledd rymus o gân, ddwyawr o ran hyd ydi’r sioe yma ac ynddi dros ddeugain o hits a berfformir yn fyw ar lwyfan yn y cyngerdd na ddaeth erioed i ben.  Miri llawen, reiat gerddorol a randibŵ gynhyrfus ydi’r Chicago Blues Brothers yn cynnwys yr hits canu’r enaid, canu’r felan a Motown mwyaf cŵl, mwyaf ffynci a berfformir yn gelfydd, yn steilus ac â dawn dyn sioe gan gwmni o ddifyrwyr ymhlith y goreuon sy’n gweithio yn y theatr gerdd fodern. Dyma dreftadaeth Jake ac Elwood - yn heintus, yn ddisgleirwych, ar ei llawn hwyl, yn llawn asbri a dros ben llestri - wedi’i sbarduno ar gyfer cenhedlaeth newydd ag egni na does dim maddau iddo.

Mae’r Chicago Blues Brothers ar berwyl unwaith eto – mewn parti gwefreiddiol ar lwyfan rhy’n rhy dda i’w golli.

 
Pris Safonol  £26 
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Myfyrwyr | Dros  60 | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith  £1 yn llai
Grwpiau o 10 neu’n fwy  £1.50 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.