The Bootleg Beatles

Mae band teyrnged Penna’r byd i’r Beatles yn dal i gael clod y beirniaid o bedwar ban byd am ail-greu’n syfrdanol lyfr caneuon mwya’r oesoedd. Mae yma olrhain taith y Ffab Ffôr drwy’r chwe degau a chyda ’mbach o help gan eu Pepperland Sinfonia mae pob manylyn bychan bach i’r dim, o’r gwisgoedd hyd at yr offerynnau cyfnod dilys; o’u smaldod “Sgows” ffraeth hyd at eu canu “perffaith ei oslef”. Gyda ’mbach o help gan eu Pepperland Sinfonia eu hunain ac eleni’n rhoi llwyfan i set arbennig i ddathlu hanner canmwlyddiant y White Album, does dim dwywaith nad ydi hwn yn ddigwyddiad rhy dda i’w golli i selogion y Ffab Ffôr yn hen ac ifanc.  

 
 Pris Safonol £33.50
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £1 yn llai
Grwpiau 10+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443) £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00  Bars yn agor
19.30  DECHRAU                                                          
20.20  Egwyl
21.50  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.