That'll Be The Day

Ar ôl tri degawd anhygoel ar daith, daw cynhyrchiad amryfath Roc a Rôl pennaf gwledydd Prydain yn ei ôl ac i’w ganlyn sioe eto newydd sbon danlli grai!

Mae’r cynhyrchiad eleni’n cynnwys cymanfa newydd o hits aur clasurol bondibethma, yn ymestyn dros y 50au drwodd i’r 70au a’r 80au, yn gymysg fel pob tro â chomedi ddigrifach fyth!

Mae yma wisgoedd i’ch syfrdanu a pherfformiadau cerddorol BYW anhygoel a does dim dau na fyddwch ar eich traed yn dawnsio yn yr eiliau cyn diwedd y noson.

Croeso i oes aur cerddoriaeth boblogaidd...wedi codi o farw’n fyw!

www.thatllbetheday.com

 
Pris Safonol £21.00 | £23.50 | 25.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Hawlwyr |
Myfyrwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
£1.00 yn llai
Grwpiau 10+ £1.00 oddi wrth bob tocyn

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bar yn agor                                                             
19.30 DECHRAU
21.00 Egwyl
22.50 DIWEDD

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.