That'll Be The Day

Daw pennaf gynhyrchiad Roc a Rôl gwledydd Prydain, That’ll Be The Day, yn ei ôl mewn sioe newydd sbon danlli grai!

Mae That’ll Be The Day yn fawr ei glod am fod yn ddifyrrwch BYW tan gamp sy’n rhoi lle i holl wir selogion oes aur cerddoriaeth boblogaidd forio ynddi’n odidog.

Mae’r cynhyrchiad diweddaraf yma’n cynnwys cymanfanewydd fendigedig o lwyddiannau ysgubol yn ymestyn dros y pum degau, y chwe degau, y saith degau a’r wyth degau, ac at hynny mwy o sgetshis anfarwol o ddigri, i gyd yn cael eu perfformio’n fyw ar lwyfan!

Gewch chi ddisgwyl noson fythgofiadwy o hiraeth, hwyl a ROC A RÔL!  

D.S. Gellid defnyddio goleuo strôb yn y sioe yma.

 
Pris Safonol £27.00 Stalau, (ac eithrio’r ochr flaen), Rhengoedd 1
  £25.50

Stondinau’r ochr flaen, Rhengoedd 2, 8, 10, 11, 12

  £22.50 Rhengoedd 3, 7, 9, 13
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Digyflog | Pobl anabl ag un cydymaith £1 oddi wrth bob tocyn  
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £22.50 ar gyfer pob tocyn Seddi stondin
Grwpiau 10+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443) £1 ar gyfer pob tocyn  

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr