Texas

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Cyhoeddodd Texas daith un oed ar hugain yng ngwledydd Prydain, yn cychwyn yn Neuadd Dewi Sant, i gyd-fynd â rhyddhau eu halbwm Jump On Board a ryddheir ym Mhrydain ar 21 Ebrill.

Hoelion wyth Texas, Johnny McElhone a Sharleen Spiteri, a’i sgrifennodd ac a’i cynhyrchodd a Jump on Board ydi albwm stiwdio newydd cyntaf Texas ers The Conversation yn 2013 - yn glasur pop heb flewyn ar dafod.

Wedi gwerthu dros bymtheg ar hugain miliwn o recordiau, yn dri albwm rhif un, saith albwm deg uchaf a 13 o senglau deg uchaf, mae golwg y bydd Jump on Board yn dwyn ymlaen eu llwyddiant trawiadol yn y siartiau.

 

 
Pris Safonol (Cyfyngir i chwech tocyn fesul person) £30 | £39 | £51

 
A ffi postio o £1 opsiynol am bostio docynnau.

 
Bwciwch Nawr
 

Texas yn Cyhoeddi Taith Hydref 21 Oed yng ngwledydd Prydan - Albwm Newydd ‘Jump On Board’ a ryddhawyd Ebrill 21ain

Hoelion wyth Texas, Johnny McElhone a Sharleen Spiteri, a’i sgrifennodd ac a’i cynhyrchodd a ‘Jump on Board’ ydi albwm stiwdio newydd cyntaf Texas ers ‘The Conversation’ yn 2013 - yn glasur pop heb flewyn ar dafod.  Y sengl newydd ‘Let’s Work It Out’ – ac iddo fideo bendigedig yn cynnwys Thierry Henry- ar restr chwarae Radio 2.

A dwy noson eisoes dan eu sang yn Kelvingrove Park Glasgow ym mis Gorffennaf (a thrydedd noson newydd fynd ar werth o fawr alw amdani) mae Texas yn cychwyn ei daith yng ngwledydd Prydain ar 11eg Medi yng Nghaerdydd.  Wedi gwerthu dros bymtheg ar hugain miliwn o recordiau, yn dri albwm rhif un, saith albwm deg uchaf a 13 o senglau deg uchaf, mae golwg y bydd ‘Jump On Board’ yn dwyn ymlaen eu cyrch ar y siartiau.