Steven Wilson

 • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Steven Wilson
Albwm newydd Awst 18fed 2017…
cyhoeddi taith enfawr 2018 dwy’r byd yn grwn

Cyhoeddodd Steven Wilson fanylion To The Bone – ei bumed albwm disglair, ffri - a thaith fawr yng ngwledydd Prydain yn 2018.

Dyma record pop fodernaidd odidog o egnïol o ddychymyg artist tanddaearol mwyaf gwledydd Prydain, To The Bone, a ryddheir ym mis Awst 18th drwy Caroline International ar CD / 2 x 12” / Blu-Ray / set bocs super deluxe x a’r holl blatfformau digidol.

Yn cyd-asio roc dyfodolaidd ysgogol ac electroneg sbectrol ag awyrgylch y goruwchofod a gitarau’n nadu’n benfeddwol, To The Bone ydi teyrnged Steven Wilson i recordiau pop blaengar, aruthrol o uchelgeisiol ei lasoed (meddyliwch am So gan Peter Gabriel, Colour of Spring gan Talk Talk, Seeds of Love gan Tears for Fears). Yn delynegol, mae un trac ar ddeg yr albwm yn gwyro rhwng llanast paranoid y cyfnod ôl-wirionedd a hunan-gas ymledol oes technoleg hyd at sylwadau pry ar y pared llym ar fywydau pob dydd ffwndamentaliaid crefyddol ac ambell i joch - diolch amdanynt - o ddihangdod llygadrwth.

Mae To The Bone yn syfrdanol o ran sain a melodi ac mae’n giplun eglur ar y naw o’r oes annifyr rydym yn byw ynddi. Yn ddilyniant Hand. Cannot.Erase. o’r flwyddyn 2015 ("a smart, soulful and immersive work of art" the Guardian 5*), To The Bone ydi albwm cyntaf Steven Wilson ers iddo arwyddo cytundeb â Caroline International (Iggy Pop, Underworld, Thurston Moore, Glass Animals). Roedd Steven gynt yn sylfaenwr ac yn brif gynhaliwr y band roc ymylol Porcupine Tree, ac yn 2008 y rhyddhaodd Insurgentes - ei record gyntaf dan ei enw ei hun. Bu’n benderfynol o annibynnol ar hyd gyrfa ddeng mlynedd ar hugain a’i gwnaeth yr artist mwyaf llwyddiannus o wledydd Prydain na chlywsoch erioed sôn amdano

To The Bone rhestr trac: 

 1.       To The Bone
 2.       Nowhere Now
 3.       Pariah
 4.       The Same Asylum As Before
 5.       Refuge
 6.       Permanating
 7.       Blank Tapes
 8.       People Who Eat Darkness
 9.       Song of I
 10.       Detonation
 11.       Song of Unborn 
 
Pris Safonol £46.50 Stalau, Rhengoedd 1
  £36.50 Stalau, Rhengoedd 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12
  £26.50 Rhengoedd 9, 13
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £26.50 pob tocyn  

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

“I’m truly sorry but / this is my addiction…”

Heddiw rhyddhaodd Steven Wilson drac newydd o’i bumed albwm sydd ar ddod, To The Bone. Caiff y trac a’i fideo swyddogol ei première fyd-eang ar Billboard heddiw. Yn dilyn hynny, bydd ar gael ar bob llwyfan digidol.

Stori obsesiwn diedifar yw Song Of I ar drac rhythm miniog fel siswrn a storm dywod gerddorfaol – y trydydd trac wedi’i godi o To The Bone (yn dilyn Pariah a The Same Asylum As Before), yn bêl dro gerddorol bryfoclyd eto a daflwyd gan artist tanddaear mwyaf gwledydd Prydain.

Mae fideo Song Of I yn rhoi lle amlwg i’r artist perfformio Maya Petrovna ac fe’i cyfarwyddwyd gan gydweithredwr gweledol Steven ers tro byd, Lasse Hoile, a bydd ar gael ar Vevo o ddydd Sadwrn 10fed Mehefin ymlaen.