Squeeze

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Yn 2017 daw’r chwedl o Dde Llundain, Squeeze, yn ei ôl i’r neuadd. Ers tro byd mae’r band yn act fyw gyfareddol ac ar y daith yma, yn ogystal â chatalog enfawr sy’n cynnwys hits fel Cool for Cats, Up The Junction a Tempted, bydd hefyd yn tynnu ar ei albwm diweddaraf Cradle To The Grave.

Mae Cradle To The Grave yn nodi dychwelyd buddugoliaethus y bartneriaeth gyfansoddi feistrolgar, Chris Difford a Glenn Tilbrook, yn creu cyfres o bortreadau bychain serchus, hyfryd o graff, o blentyndod, dod i oed a gwiriondebau bywyd. Mae’r band byw bellach yn cynnwys cymanfa chwe darn, sef Chris a Glenn ac atyn nhw Simon Hanson (drymiau), Lucy Shaw (bas), Stephen Large (allweddellau) a Melvin Duffy (y gitâr ac amryw offerynnau). 

 
Pris Safonol £32.50 | £47.50

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr