Soul II Soul

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Bydd y band eiconig o Brydain Soul II Soul yn ei chychwyn hi ar daith garreg filltir yng ngwledydd Prydain yn 2018 i nodi deng mlynedd ar hugain o lwyddiant aruthrol o ddylanwadol, yn talu teyrnged i’w halbwm début chwedlonol, ‘Club Classics Vol 1’. 

Bydd y band, a enillodd ddwy Wobr Grammy ac a enwebwyd bum gwaith am Wobr Brit, yn chwarae deuddeg oed ym misoedd Hydref a Thachwedd 2018, gan gynnwys oed yn Palladium Llundain, a fydd yn gynhyrchiad syfrdanol. 

Bu ganddo hits ysgubol yn cynnwys ‘Keep On Movin’ (a werthodd dros filiwn o gopïau yn yr Unol Daleithiau’n unig) a’r sengl rhif un yng ngwledydd Prydain ‘Back To Life (However Do You Want Me)’, a chan hynny aeth Soul II Soul rhagddo i fod yn un o arweinwyr sîn warws y 1980au i arloesi cerddoriaeth ddu Brydeinig ym mhedwar ban byd, a chael llwyddiant masnachol iddyn nhw’u hunain a’r nifer aruthrol o artistiaid y buont yn ddylanwad arnynt. 

Yn ystod eu gyrfa fel sêr gwerthodd y band dros ddeng miliwn o albymau drwy’r byd yn grwn a dyfarnwyd OBE i’r ceffyl blaen Jazzie B am wasanaethau i gerddoriaeth yn 2008, yn ogystal ag ennill Gwobr Ivor Novello am Ysbrydoliaeth, sef “the man who gave British black music a soul of its own”.

 
 Pris Safonol £28.50 | £30.50 | £34.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

 
Bwciwch Nawr