Sixties Gold

Yn dilyn taith lwyddiannus y llynedd, daw Sixties Gold yn ei ôl ac iddo gymanfa gryfach fyth o artistiaid a sgoriodd rhyngddyn dros hanner cant o hits yn Neg ar Hugain Uchaf gwledydd Prydain.

Mae gyrfa’r Searchers ar fynd ers trigain mlynedd a dyma nhw bellach yn ei chychwyn hi ar eu taith ‘Canu’n Iach i’r Chwe Degau’.Yn Lerpwl y cychwynnodd y cyfan, lle’r oedd si ar led y bydden nhw gymaint â’r Beatles, a threuliodd y Searchers 128 o wythnosau yn y siartiau, a gwerthu dros hanner can miliwn, yn cynnwys tri llwyddiant Rhif Un ysgubol yng ngwledydd Prydain.

The Merseybeats. Stori lwyddiant eto o flynyddoedd twf Merseybeat Lerpwl. Recordiau hit cofiadwy gwych yn cynnwys Sorrow, I Think of You a Wishin’ and Hopin’.

Yn dilyn ôl Merseybeat, ychwanegodd y Fortunes wedd eto at sain y gân pop glasurol. Ymhlith eu hits roedd You’ve Got Your Troubles a Here It Comes Again ac mae’r Fortunes yn dal i fod yn un o bennaf grwpiau cytgord gwledydd Prydain. 

Hon fydd taith olaf P.J. Proby â’i wallt yn y gynffon merlen enwog. Roedd y genedl yn gwaredu at ei dro trwstan yn hollti ei drowsus ac ym 1964 enillodd wobr eilun glasoed Melody Maker. Treuliodd ei recordiau hit 91 o wythnosau yn y siartiau.

Steve Ellis, canwr blaen gwreiddiol a sefydlwr Love Affair a gafodd bum sengl yn yr Ugain Uchaf gan gynnwys eu Rhif Un Everlasting Love.

Yn olaf, sgoriodd Vanity Fare dri hit yn yr Ugain Uchaf ddiwedd y chwe degau, gan gynnwys eu cân fachog Hitchin’ A Ride.

Dewch i ail-fyw hud y Chwe Degau yng nghwmni Chwech o actau siartiau mwya’r degawd. Codwch eich tocynnau drwy roi caniad i’r swyddfa docynnau neu eu codi ar lein.

 
 Pris Safonol £37.00

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr