Simple Minds

Bu Simple Minds yn gyfrifol am rai o’r anthemau mwyaf arloesol a bythol mewn cerddoriaeth roc ac fe’u hystyrir yn eang yn un o’r bandiau byw gorau yn y byd. Maen nhw bellach yn rhyddhau Simple Minds Acoustic ar 11 Tachwedd ac yn ei chychwyn hi ar daith i berfformio’n acwstig am y tro cyntaf un eu caneuon sy’n diffinio cyfnod.

A hwythau’n grŵp a ymffurfiodd yn y cyfnod pync a darganfod eu swyngyfaredd o ddotio ar y cyd at Bowie, Kraftwerk a dawns electronig, nid anturiaethwyr acwstig naturiol mo Simple Minds, ond yn y fan hon cawsant hwyl fawr arni, yn ychwanegu tinc newydd at ganeuon disglair heb sathru ar atgofion cysegredig.

Yn sôn am fynd â Simple Minds Acoustic ar daith, meddai’r blaenwr Jim Kerr :
‘The concert stage is where Simple Minds do their best work, it is where we forged our distinctive live reputation.  For that reason we look forward immensely to taking Simple Minds Acoustic out on tour. Don't be fooled by the acoustic tag however, these shows will be as energetic and passionate as ever!’

Yn gefn ar y daith yng ngwledydd Prydain bydd yr aml-offerynnwr, y cyfansoddwr caneuon a’r awdur o Gymru The Anchoress (sef Catherine Anne Davies), yr enwebwyd ei halbwm début Confessions of a Romance Novelist am y Wobr Gerddoriaeth Gymreig nesaf.

 
Pris Safonol £36.00 | £46.00 | £56.00
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £36.00 pob tocyn

Pecyn VIP Aur (i archebu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444)
- Sedd o’r pris uchaf yn yr 8 rhes gyntaf
- Bag VIP arbennig
- Llun wedi’i lofnodi
- Poster A3 lithograff arbennig
- Poster casgliad a laniard
- Desg gofrestru VIP

£99.00

 

 

 

 

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr
 
18.15 Bar yn agor                                                                   
19.00 Drysau’n agor
19.45 DECHRAU - CYMORTH
20.15 Egwyl
20.45 SIMPLE MINDS
i’w gadarnhau  DIWEDD


NODER: Amseroedd bras - gallant newid.

BBC Radio 2 (10.11.16)
Cliciwch ar y ddolen isod i glywed Simple Minds ar sioe Ken Bruce bore ‘ma yn perfformio rhai o’u traciau acwstig.

http://bbc.in/2fAiwfZ

Rhaglen Frecwast BBC 1 (17.11.16)
Cliciwch ar y ddolen isod i weld cyfweliad Jim a Charlie ar y soffa goch yn sgwriso am bopeth ‘Acwstig’.

https://youtu.be/jqmCWl9DDpY