Queen Extravaganza UK Tour 2018

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

A Squidgen of political correctness, please. Obviously the promoters of this show think that Cardiff is in either Scotland or England. Plllease change "shows across England and Scotland" to  "shows across Scotland, Wales and  England" - the order of the countries reflects the order of the shows, since they start in Scotland and end in England - not just being finnicky - these things do matter! :)     

The Queen Extravaganza – Cynhyrchwyr Brian May a Roger Taylor

Ar hyn o bryd mae’r ynysoedd yma unwaith eto yng ngafael cyffro Queen - does dim dwywaith na fydd selogion eu cerddoriaeth wrth eu boddau o gael gwybod bod yna gyfle arall i glywed perfformio hits mwyaf Queen yn fyw pan ddaw’r Queen Extravaganza, y band teyrnged ‘swyddogol’ a grëwyd yn bersonol gan Roger Taylor a Brian May, yn ei ôl i wledydd Prydain i roi cyfres eto o sioeau yn 2018.

Bydd y Queen Extravaganza – chwedl Roger Taylor ei hun, ‘a rock celebration in the Royal tradition’ ac wedi’i lunio i roi lle i selogion yn hen a newydd ddathlu cerddoriaeth Queen – yn chwarae un sioe ar bymtheg drwy hyd a lled yr Alban, Cymru a Lloegr yn cychwyn ddiwedd mis Hydref 2018 yng Nghaeredin a phen y daith yn Llundain ar 22 Tachwedd.

Pan gyhoeddodd y dyddiadau, meddai Brian May: “Queen aficionados !!! This may be your only chance to see ALL of Queen’s Greatest hits performed immaculately – LIVE !!”.

 “These guys are incredibly talented, with their scintillatingly perfect recreation of our songs” meddai Taylor.

 
Pris Safonol £30.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr