Queen Extravaganza UK Tour 2018

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

The Queen Extravaganza – Cynhyrchwyr Brian May a Roger Taylor

Ar hyn o bryd mae’r ynysoedd yma unwaith eto yng ngafael cyffro Queen - does dim dwywaith na fydd selogion eu cerddoriaeth wrth eu boddau o gael gwybod bod yna gyfle arall i glywed perfformio hits mwyaf Queen yn fyw pan ddaw’r Queen Extravaganza, y band teyrnged ‘swyddogol’ a grëwyd yn bersonol gan Roger Taylor a Brian May, yn ei ôl i wledydd Prydain i roi cyfres eto o sioeau yn 2018.

Bydd y Queen Extravaganza – chwedl Roger Taylor ei hun, ‘a rock celebration in the Royal tradition’ ac wedi’i lunio i roi lle i selogion yn hen a newydd ddathlu cerddoriaeth Queen – yn chwarae un sioe ar bymtheg drwy hyd a lled yr Alban, Cymru a Lloegr yn cychwyn ddiwedd mis Hydref 2018 yng Nghaeredin a phen y daith yn Llundain ar 22 Tachwedd.

Pan gyhoeddodd y dyddiadau, meddai Brian May: “Queen aficionados !!! This may be your only chance to see ALL of Queen’s Greatest hits performed immaculately – LIVE !!”.

“These guys are incredibly talented, with their scintillatingly perfect recreation of our songs” meddai Taylor.

 
Pris Safonol £30.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

 
Bwciwch Nawr