Noson yng Nghwmni King Crimson

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Mae King Crimson yn falch o gyhoeddi bod eu taith “Uncertain Times” yn Ewrop yn 2018 ledled gwledydd Prydain yn cynnwys y Neuadd.

O gofio bod yma dri drymiwr - Pat Mastelotto, Gavin Harrison a Jeremy Stacey, yn ogystal â’r aml-offerynnwr Bill Rieflin yn ei ôl ar yr allweddellau - yn ôl y gitarydd a’r aelod sefydlu gwreiddiol, Robert Fripp, mae’r “drefn pedwarawd dwbl” yma’n debygol o wneud mwy o dwrw nag erioed o’r blaen. I gwblhau’r gymanfa wyth darn mae’r gitarydd a’r canwr Jakko Jakszyk, y canwr bas ers tro byd Tony Levin, a’r sacsoffonydd a’r canwr ffliwt Mel Collins, oedd yn un o hoelion wyth Crim rhwng 1970 a 1972. Mae sioeau teirawr y band, sy’n llawn hyd y fyl, yn tynnu ar ddeunydd o bob cyfnod yn eu hanes, gan gynnwys chwe thrac hanesyddol na chwaraeodd Crimson erioed yn fyw o’r blaen, yn ogystal â threfniannau newydd o glasuron Crimson – “the music is new whenever it was written” – ac, wrth gwrs, joch go lew o ddeunydd newydd, gan gynnwys y cyfansoddiadau i dri drymiwr, sy’n un o’r uchelfannau rheolaidd. 

 
Pris Safonol £57 | £72 (uchafswm o 6 tocyn fesul trafodyn)

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

Dyma’r wasg yn canmol i’r cymylau daith haf 2017 King Crimson yng Ngogledd America:

“The band finally reaps all that it has sown in its many transformations...the king is not dead, far from it, and they still rejoice.” - REJEAN BEAUCAGE, Voir.ca 

“Crimson has never sounded more complete, or more joyous, on stage than it does now.” -  JORDAN ZIVITZ, Montreal Gazette

“The uniqueness of seeing each of these seasoned musicians working is near indescribable and has to be experienced live to fully embrace their vision - think of eight master painters working in their own style, but on a common canvas, and you begin to get the idea of things.” – WE HEART MUSIC, Minneapolis

 “On our final evening at the festival, we were witness to the concert that inevitably proved to be its highlight...The blend of mood, melody, ambiance and atmosphere dazzled the audience, which responded with frequent standing ovations.” – LEE ZIMMERMAN, Goldmine Magazine