NAVI - King of Pop

Seren y cynhyrchiad anhygoel yma ydi artist teyrnged MJ blaenllaw’r byd, Navi, ac ato gitarydd eiconig Michael Jackson – Jennifer Batten.

Ystyrir Navi’n artist teyrnged MJ blaenllaw’r byd ac fe’i detholwyd gan Michael ei hun yn swyddogol i’w efelychu’n gorfforol. Bu i Michael hefyd gyflogi Navi i berfformio mewn dau o’i bartïon pen-blwydd pan roes gymeradwyaeth sefyll iddo a galw’i berfformiad yn “Anhygoel”. Eleni dewiswyd Navi hefyd gan Hollywood a chael clod y beirniaid ar ôl serennu fel Michael Jackson yn y ffilm MJ newydd “Michael Jackson – Searching For Neverland”.

Jennifer oedd “llaw dde” Michael ar dair taith y byd a werthodd bob tocyn. I ddechrau fe’i detholwyd yn arbennig i chwarae ar daith ‘Bad’ ond gwnaeth y fath argraff ar Michael fel y gofynnodd iddi ddod ato ar daith am y deng mlynedd i ddod a chwaraeodd ar ei deithiau ‘Dangerous’ a ‘History’ i fwy na phedair miliwn a hanner o selogion drwy’r byd yn grwn. Ymddangosodd hefyd ar y perfformiad Super Bowl enwog.

Bellach ymunodd Jennifer â Navi ar gyfer profiad bythgofiadwy – mynd â selogion yn nes nag y breuddwydiwyd erioed at gyngerdd gan MJ. Yn cynnwys yr holl hits mwyaf ynghyd â band byw a dawnswyr anhygoel.

 
 Pris Safonol £23 | £25
 Plant dan 16 oed £4 yn llai
 Grwpiau o 10 neu'n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £4 oddi wrth bob tocyn

A thâl postio o bunt yn ôl eich dewis am bostio tocynnau.

 
Bwciwch Nawr