Mogwai

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Clwb Ifor Bach
yn cyflwyno
MOGWAI

Ers dwy flynedd ar hugain mae arloeswyr ôl-roc Glasgow yn storm sain berffaith, yn cyfateb yn gerddorol i luniau arswyd Francis Bacon ac i weledigaethau William Blake o angylion yn y coed (neu, os mynnwch chi, Songs of Innocence and of Experience Blake i’r glust). 

Dyma gerddoriaeth yn chwiler cau-allan, yn arfwisg sain warchodol drwy organau dyrchafol a gwlaniach gitâr aflafar, argoelus yn ystumio ar yr ymylon, yn plygu’r byd tu chwyneb allan yn realaeth y byddai’n well o lawer gennych fyw ynddi.

 
Pris Safonol £29.50

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

 
Bwciwch Nawr