Michael Bolton mewn Cyngerdd

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Daw’r enillydd Gwobr Grammy Michael Bolton yn ei ôl i’r Neuadd ym mis Hydref i berfformio ei hits mwyaf a detholiad o ganeuon clasurol.  

Mae’r canwr, y cyfansoddwr caneuon a’r gweithredwr cymdeithasol, a werthodd fwy na phum miliwn a thrigain o albymau a senglau drwy’r byd yn grwn, yn dal i deithio’r byd bob blwyddyn, ar yr un pryd â sgrifennu a recordio i amrywiaeth eang o fentrau. Mae hefyd yn dal i fod yn ymroddedig i achosion cymdeiThasol, yn enwedig i’w sefydliad, Elusennau Michael Bolton, bellach ar ei bumed flwyddyn ar hugain. 

Mae’n adnabyddus am ei lais eneidfawr a geiriau dwysbigol ei ganeuon, ac yn sgìl ei swyn bythol a’i degwch pryd cafodd sawl credyd teledu a ffilm gan gynnwys Saturday Night LiveTwo and a half Men, Glee a’r gyfres lwyddiannus Last Week Tonight yng nghwmni John Oliver. 

Ymhlith ei hits bu How Am I Supposed to Live Without You?, a enillodd i Michael ei Grammy gyntaf, How Can We Be Lovers, Soul Provider, ac wrth gwrs y gân a enwebwyd am Grammy Georgia on My Mind, a bydd ôl-gatalog Michael a’i lais neilltuol yn addo i chi noson fythgofiadwy. 

www.michaelbolton.com

 
 Pris Safonol £28.20 | £42.70 | £62.20

 Pecyn VIP Agos at yr Achos (seddi premiwm)
 - Cewch fod yn Nes at Michael a sedd yn rhesi blaen 5 - 8 
 - Mae Michael wedi dewis anrheg yn arbennig i chi
 - Cofrodd laminedig

£102.20

 Pecyn VIP Ennyd Hud (llun) 

 - Gwydraid o win pefriol neu sudd i’ch cyfarch
 - Cael tynnu eich llun gyda Michael*
 - Bydd eich sedd yn rhesi blaen 4
 - Mae Michael wedi dewis anrheg yn arbennig i chi
 - Cofrodd laminedig

 *Bydd y cyfle i dynnu lluniau a’r croeso diodydd yn cychwyn ar ddiwedd perfformiad Michael, ar ôl y sioe

£238.20
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith £28.20 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Noder: Bydd £1 o bris pob tocyn yn mynd at Elusennau Michael Bolton www.michaelboltoncharities.com

 
Dim tocynnau ar ôl