Lulu

Daw Lulu yn ei hôl i’r Neuadd ar ei thaith fwyaf eto, ac ‘All About The Music’ piau hi!Un dylanwad fu o’r pwys mwyaf ar hyd oes y gantores yma - yn fawr ei chlod, yn gyfansoddwr caneuon, yn actores, yn wraig fusnes, yn enwebai Gwobrau Grammy a Novello - sef ‘All About The Music’.Mae Lulu’n traddodi sioe sy’n heigio gan ei hits, caneuon newydd a chaneuon fu’n ddylanwad arni ac a’i harweiniodd drwy gydol ei gyrfa syfrdanol.

Yn y chwe degau y daeth Lulu i’r fei gyntaf, fel taranfollt, a hithau’n ddim ond pymtheg oed, yn canu’r chwipyn o gân ddiffiniol a bythol, Shout, ac ers hynny bu ar frig y siartiau ym mhob degawd, yng nghwmni rhai o ddoniau mwyaf ein hoes – o Jimi Hendrix, Johnny Cash a’r Beatles i Elton John, David Bowie a Paul McCartney.

Roedd ei thaith yn 2015 yn cefnogi rhyddhau ei halbwm newydd sbon danlli grai Making Life Rhyme, a sgrifennodd ei hun ac a oedd yn fawr ei glod gan y beirniaid ac roedd Lulu’n dotio gymaint at y profiad byw fel ei bod ar dân i’w chychwyn hi ar daith eto:

“I absolutely love playing live and can’t wait to be out on the road again performing the music that I have shared with you throughout my career…it has always been all about the music...so please come and join me." Cofion, Lulu

 
Tocynnau £30.00 | £35.00 | £40.00                            

Toycnnau VIP Lulu
- Seddi gorau
- Laminiad VIP
- Rhaglen

£65.00

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma  

 
Bwciwch Nawr