King of Pop

Seren y cynhyrchiad anhygoel yma ydi artist teyrnged MJ blaenllaw’r byd, Navi, ac ato gitarydd eiconig Michael Jackson– Jennifer Batten.

Jennifer oedd “llaw dde” Michael ar dair taith y byd a werthodd bob tocyn.   I ddechrau fe’i detholwyd yn arbennig i chwarae ar daith ‘Bad’ ond gwnaeth y fath argraff ar Michael fel y gofynnodd iddi ddod ato ar daith am y deng mlynedd i ddod a chwaraeodd ar ei deithiau ‘Dangerous’ a ‘History’ i fwy na phedair miliwn a hanner o selogion drwy’r byd yn grwn.

Bellach ymunodd Jennifer â Navi ar gyfer profiad bythgofiadwy – mynd â selogion yn nes nag y breuddwydiwyd erioed at gyngerdd gan MJ.

Ystyrir Navi’n artist teyrnged MJ blaenllaw’r byd ac fe’i detholwyd gan Michael ei hun yn efelychwr corfforol swyddogol.  Bu i Michael hefyd gyflogi Navi i berfformio mewn dau o’i bartïon pen-blwydd pan roes gymeradwyaeth sefyll iddo a galw’i berfformiad yn “Anhygoel”.

Peidiwch â cholli’r cyngerdd arbennig yma sy’n cynnwys yr holl hits mwyaf a berfformir gan Navi a band byw dan arweiniad y chwedl Jennifer Batten.   Sioe rhy dda i’w cholli i selogion MJ drwy’r byd yn grwn.

 
Pris Safonol £21.00 | £23.00

Pecyn Premiwm Aur (hyn a hyn o seddi pecyn Premiwm Aur ar gael)
Sy’n cynnwys:

-
Seddi Premiwm
- Cwrdd a Chyfarch Dethol Wedi’r Sioe
- Cortyn Gwddf VIP (i’w gasglu ar y noson o’r Stondin Farsiandïaeth)

£35.00
Plant dan 14 oed £5.00 oddi ar bob tocyn (Y prisiau i gyd gan gynnwys Aur)
Grwpiau  2 ym mhob 10am ddim

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bar yn agor
19.30 DECHRAU
20.30 Egwyl
20.50 AIL HANNER
21.45 DIWEDD                                                                     

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.