Killer Queen

Mae Killer Queen yn perfformio eu cyngerdd teyrnged i Queen ers 1993. Yn sgìl eu dawn gerddorol, eu hegni rhyfeddol a’u portread cywir o fand byw mwya’r byd enillodd Killer Queen yn haeddiannol deitl brenin y teyrngedau i Queen.

Gwefreiddiodd Killer Queen gynulleidfaoedd mewn tai dan eu sang o wledydd Prydain i Fosgo ac yn 2016 ar eu taith gyntaf yn yr Unol Daleithiau, yn ail-greu’r rhyfeddod grymus yn heigio gan egni, sef Queen yn fyw.

Patrick Myers sydd ar y blaen fel Freddie Mercury - dywedodd ‘Time Out’ fod Patrick yn ‘annaearol o debyg’ i Freddie Mercury, a gwelwyd prawf eto o hyn pan recordiodd sengl hit rhif un yn canu Freddie Mercury ar record Fat Boy Slim 'The Real Life’!

Mae’r gynneddf yma, ynghyd â chwmpasran tenor tri wythfed a hanner, dawn gerddorol ddehau a phresenoldeb llwyfan dynamig, wedi cyfareddu cynulleidfaoedd drwy’r byd yn grwn. 

 
Pris Safonol £19.50
Grwpiau 10-19 £1.00 oddi wrth bob tocyn
Grwpiau 20+ £2.00 oddi wrth bob tocyn


Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau. Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr