Katie Melua

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

DRYSAU'N AGOR 7PM

Mae’r artist recordio fawr ei gwobr Katie Melua wedi cyhoeddi taith fawr yn Ewrop yng ngaeaf 2018, yn cynnwys oed yn y Neuadd!

Yn gwmni i Katie bydd cast o gerddorion sy’n sêr bob copa walltog, yn ogystal ag aelodau o Gôr Merched Gori oedd ar yr albwm In Winter o’r flwyddyn 2016.  Yn Georgia y recordiwyd In Winter a gafodd rai o adolygiadau gorau ei gyrfa – yng ngeiriau’r Sunday Times: ‘bewitching…ravishing…spellbinding’ a chwedl yr Independent: ‘exquisite’ and ‘remarkable’.  Daeth clod gan bawb i ran y daith gysylltiedig yn 2016, yn feirniaid cerddoriaeth a chynulleidfaoedd fel ei gilydd.

Bydd y sioe yn cynnwys caneuon o In Winter ochr yn ochr â chaneuon newydd sbon danlli grai a chlasuron o’i hôl-gatalog felly bachwch ar eich cyfle i weld un o artistiaid recordio benywaidd gwledydd Prydain a werthodd y mwyaf erioed.

 
Pris Safonol £21.50 | £30.50 | £39.50
Pecyn VIP Seddi Gorau yn cynnwys:
-
Un o’r seddi gorau yn yr 8 rhes gyntaf
- Llun wedi’i lofnodi o Katie
- Anrheg VIP dethol a ddyluniwyd ar ddewis Katie
- Cofrodd Laminedig 
£81
Pecyn VIP Cwrdd a Chyfarch yn cynnwys:
-
Tynnu eich llun chi a Katie gyda’ch gilydd                                            - Un o’r seddi gorau yn yr 3 rhes gyntaf
- Llun wedi’i lofnodi o Katie
- Anrheg VIP dethol a ddyluniwyd ar ddewis Katie
- Cofrodd Laminedig 
£131
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £21.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 

£8.00 OR 2 for £10 | £8.00 NEU 2 am £10

 
Bwciwch Nawr