Jurassic Park mewn Cyngerdd

Mae Jurassic Park yn un o’r anturiaethau ffuglen wyddonol mwyaf gwefreiddiol a wnaed erioed, yn cynnwys un o sgorau mwyaf eiconig a hoff John Williams, gweddnewidiodd y profiad mynd i’r pictiwrs i genhedlaeth ac ym 1993 dod y ffilm enillodd y mwyaf erioed ac ennill tair Gwobr Academy®.   Cyfarwyddwyd Jurassic Park yn feistrolgar gan Steven Spielberg, wedi’i seilio ar y nofel gan Michael Crichton a werthodd fel slecs, ac mae’n ein cludo i ynys ddiarffordd lle medrodd gwyddonwyr adfywio oes y dinosoriaid mewn parc thema trwythol newydd sbon danlli grai fel nas gwelwyd erioed o’r blaen.   

Mae’r paleontolegwyr Alan Grant (Sam Neill) ac Ellie Sattler (Laura Dern) yn rhan o grŵp dethol a wahoddwyd i’r ynys i gael cip ymlaen llaw ar ryfeddodau’r parc.  Pan â pethau o chwith yn drychinebus, rhaid iddyn nhw ymladd am eu hoedl yn erbyn peryglon na does dim dichon eu dychmygu i ddianc o fyd aeth yn hurt wallgo bost...byd lle mae dinosauriaid unwaith eto’n rheoli’r byd.  

Bellach caiff cynulleidfaoedd brofi’r ffilm arloesol yma fel nas gwelwyd erioed o’r blaen: wedi’i thaflunio mewn HD gyda cherddorfa symffoni lawn yn perfformio sgôr odidog Williams yn fyw i gyfeilio i’r llun.   Croeso … i Jurassic Park!

 
 Pris Safonol £27 | £40.50 | £50.50
 VIP Caiff Bywyd ei Ffordd

- Cael blas ar y digwyddiad o un o’r seddi gorau yn y
- Cael print A3 argraffiad cyfyngedig Jurassic Park mewn Cyngerdd ar fwrdd mwydion micron 380
- Bag argraffiad cyfyngedig Jurassic Park mewn Cyngerdd
- Anrheg dethol Jurassic Park mewn Cyngerdd

£91
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith £27 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00  Bars yn agor                                                                
19.30  DECHRAU
20.42  Egwyl
21.57  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.