Joe Longthorne

 

Yn 2017 daw’r seren Teledu a Recordio, Joe Longthorne, yn ei ôl i’r Neuadd. At Joe ar lwyfan daw ei fand byw bondibethma a’i artist gwadd arbennig. Dewch aton ni a Joe ar daith colli cylla, yn Ganeuon ac yn ddynwarediadau gan gynnwys Shirley Bassey, Tom Jones, Frank Sinatra, Dean Martin a’i ddynwarediad anhygoel o Sammy Davis Jr, i gyd yn fanwl gywir gant y cant

A chanddo albymau Aur a Phlatinwm er ei glod a gwerthiannau recordiau tua deng miliwn, mae Joe yno gyda’r goreuon!

Cadwch eich lle’n awr i ymorol na chollwch chi mo’r noson fendigedig yma o Gân, Sgwrs a Chwerthin – rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau’n awr neu godi’ch tocynnau ar lein rhag cael eich siomi.

 
Pris Safonol £21.50 | £23.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Myfyrwyr | Dros 60 |
Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
£2.00 yn llai

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Wedi’i ganslo
 
18.00 Bar yn agor                                                                 
19.30 Cymorth
20.00 Egwyl
20.20 JOE LONGTHORNE
21.50 DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.