Joe Longthorne

Mae’n ddrwg gennym am y byr rybudd a’r drafferth allai hyn ei achosi. Bydd tocynnau’n ddilys i’r dyddiad newydd ond mae ad-daliadau ar gael os na all cwsmeriaid ddod ar y dyddiad newydd. 

Os codoch eich tocynnau gan Neuadd Dewi Sant gallwch ddychwelyd eich tocynnau drwy’r cyfeiriad sy’n dilyn.

Rheolwr y Swyddfa Docynnau,
Neuadd Dewi Sant,
Yr Aes,
Caerdydd,
CF10 1AH

Mae’n ddrwg iawn gennym am y drafferth a’r siom ynghlwm â hyn ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i Neuadd Dewi Sant ym mis Hydref.  


JOE LONGTHORNE
Yn 2017 daw’r seren Teledu a Recordio, Joe Longthorne, yn ei ôl i’r Neuadd. At Joe ar lwyfan daw ei fand byw bondibethma a’i artist gwadd arbennig. Dewch aton ni a Joe ar daith colli cylla, yn Ganeuon ac yn ddynwarediadau gan gynnwys Shirley Bassey, Tom Jones, Frank Sinatra, Dean Martin a’i ddynwarediad anhygoel o Sammy Davis Jr, i gyd yn fanwl gywir gant y cant

A chanddo albymau Aur a Phlatinwm er ei glod a gwerthiannau recordiau tua deng miliwn, mae Joe yno gyda’r goreuon!

Cadwch eich lle’n awr i ymorol na chollwch chi mo’r noson fendigedig yma o Gân, Sgwrs a Chwerthin – rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau’n awr neu godi’ch tocynnau ar lein rhag cael eich siomi.

 
Pris Safonol £21.50 | £23.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Myfyrwyr | Dros 60 |
Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
£2.00 yn llai

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bar yn agor                                                                 
19.30 Cymorth
20.00 Egwyl
20.20 JOE LONGTHORNE
21.50 Diwedd

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.