Imelda May

Mae Imelda May wedi cyhoeddi ei thaith gyntaf yng ngwledydd Prydain ers dros dair blynedd, i gefnogi ei halbwm newydd ‘Life Love Flesh Blood’ sydd i fod i gael ei ryddhau ym mis Mawrth 2017.

Os nad ydych yn adnabod Imelda May, gewch chi ddisgwyl cael eich synnu.  Os ydych eisoes yn selogyn, gewch chi ddisgwyl ei chlywed fel na chlywsoch hi erioed o’r blaen. Cafodd yr artist dihafal rigol newydd, yn chwilio canu’r felan, canu’r enaid, canu’r hwyl, canu gwerin, roc, acwstica sensitif, drama sinematig a baledi ffrwydrol ar set o’r caneuon mwyaf rhyfygus, mwyaf personol a hunagofiannol ddwys a sgrifennodd erioed.

w. imeldamay.co.uk | f. facebook.com/imeldaymayofficial | t. @ImeldaOfficial

 
Pris Safonol £25.00 | £35.00

Pecyn VIP Imelda May (Dim llawer o docynnau ar gael)

- Mynediad blaenoriaethol yn yr oedfan
- Y sedd orau yn y 5 o resi cyntaf
- Cyfle na chynigiwyd erioed o’r blaen i gael tynnu llun gydag Imelda cyn y sioe
- Anrheg VIP dethol a ddewiswyd gan Imelda i chi ei chasglu ar y noson
- Llun wedi’i lofnodi ymlaen llaw a chofrodd laminedig a chortyn gwddw VIP
- Mae eich anrheg a holl elfennau’r pecyn VIP ar gael o’r ddesg VIP cyn y sioe

Pris y Pecyn
£99.00
(Tocyn wynebwerth
£35.00)

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 

Ers tro mae cymheiriaid Imelda May yn canu ei chlodydd yn un o ganwyr mwyaf trawiadol cerddoriaeth gyfoes ac yn y fan hon gwnaeth albwm ei hoes. Y chwedl byd cerdd T Bone Burnett a gynhyrchodd yr albwm, a recordiwyd yn LA ac sy’n cynnwys rhai o’r cerddorion mwyaf adnabyddus yn America (run fath ag ar albwm enwog ‘Raising Sand’ Alison Krauss a Robert Plant gan T Bone) ac ymddangosiadau gwadd gan gefnogwyr ers tro: yr arwr gitâr Jeff Beck a’r maestro piano Jools Holland.

Meddai T Bone “I’ve never met anyone quite like Imelda May. She is full of life. When I first happened onto her music, she was a punky Irish Rockabilly singer with a great band. I was intrigued by her deep feeling for and understanding of that American art form, much of which, of course, had originated in Ireland. When I ran across her several years later, she had gone through a change of lives and was writing about it with a wild intensity and singing about it in the most open hearted way. I was inspired by her honesty and her generosity, and I continue to be intrigued.”

Newidiodd bywyd Imelda gryn dipyn yn y cyfnod cyn recordio, ac un bennod mae gofyn bwrw golwg arni ydi’r sengl gyntaf ‘Call Me’. Yn y gorffennol byddai weithiau, chwedl hithau, yn cuddio pethau yn ei chaneuon ac yn eu hystumio. Ond y tro yma mae’r gantores yn adrodd pethau’n union fel y maen nhw.

Nid yn unig y mae Imelda May yn swnio’n wahanol, mae hi’n edrych yn wahanol yn gorfforol at hynny. “I always loved the Fifties rockabilly style but there was a point where I felt I was almost dressing up as Imelda May. It was as if I was getting into character for a gig. And I didn’t want to do that anymore. This is me. I’m so proud of this album and can’t wait to bring it out on the road to you.”

I’w chanlyn mae’r band mwyaf fu erioed ar daith gyda hi ac mae’r sioe’n addo’n deg swyno selogion cerddoriaeth Imelda, yn hen a newydd. Yn cynnwys aelodau o’i band ers tro ac at hynny rhai o gerddorion gorau gwledydd Prydain, mae’r gymanfa newydd yn rhoi lliw llachar i’r deunydd newydd gwych ac i’r hen ffefrynnau ar yr un pryd â rhoi stondin i ddawn ddihafal Imelda sef deffro teimlad gyda’r ceinaf gan ddefnyddio’i llais fel ei hunig offeryn.

Does dim dau na chafodd un o allforion mwyaf Iwerddon hyd i rigol newydd.