Gregory Porter a’i Fand

Mae Gregory Porter, y canwr jazz a chanu’r enaid rhyfeddol a enillodd ddwy Wobr Grammy, yn falch o gyhoeddi’i fod yn dod yn ei ôl i wledydd Prydain ar ôl chwip o flwyddyn.

Drwy’r byd yn grwn mae Gregory Porter yn dal i berfformio i dai dan eu sang a daeth cydnabyddiaeth a chlod i’w ran drwy’r gwledydd yn sgìl ei ddau albwm a enillodd Wobrau Grammy Liquid Spirit a Take Me To The Alley.

O ran canu cŵl, Gregory Porter sy’n mynd â hi!  Sioe rhy dda i’w cholli...

 
Pris Safonol  £37 | £44.50 | £52

Tocynnau i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith

£37 pob tocyn

A thâl postio o bunt yn ôl eich dewis am bostio tocynnau. 

Uchafswm o chwe thocyn yr archeb.

Cofiwch fod enw’r prynwr yn cael ei argraffu ar bob tocyn a bydd gofyn prawf adnabod pan gyrhaeddwch chi, felly rydym yn cynghori pobol yn daer i beidio â phrynu tocynnau o wefannau anawdurdodedig gan na warantir mynediad. Os ydych yn talu mwy na 15% dros ben gwerth enwol y tocynnau mae’n debyg eich bod yn prynu o wefan anawdurdodedig.

 
Dim tocynnau ar ôl