Go West

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Entertainers yn falch o gyflwyno ar gyfer 2017 eiconau chwedlonol yr 80au GO WEST.

Ym 1982 y ffurfiwyd y band yma a enillodd Wobr Brit, gan Peter Cox a Richard Drummie, a aeth rhagddynt i fynd â hi’n aruthrol yn fasnachol ac ennill eu plwy’n un o ddeuawdau canu/cyfansoddi mwyaf llwyddiannus yr 80au.

Chwe albwm ac ugain miliwn o werthiannau wedyn, mae Go West yn gryfach nag erioed. Cawsant senglau lawer yn y siartiau drwy’r byd yn grwn, yn nodedig King Of Wishful Thinking, y gân agoriadol yn y ffilm ysgubol o lwyddiannus 'Pretty Woman'.

Yn perfformio’u holl hits mwyaf gan gynnwys: We Close Our Eyes, Call Me, Faithful, King of Wishful Thinking a Don’t Look Down.

Chwaraeodd Go West yn fyw ym mhedwar ban byd yn ddi-baid ers eu cychwyn ac maen nhw’n haeddu’n wir y gair sydd iddynt o fod yn act fyw eithriadol a chyffrous.

 

 
Pris Safonol £23.50 | £25.50 | £29.50

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Myfyrwyr | Hawlwyr | Dros 60
Pobl anabl ag un cydymaith

£2.00 yn llai
Grwpiau 1 ym mhob 10am ddim

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr