FAITH – The George Michael Legacy

Yr artist teyrnged George Michael rhyngwladol Wayne Dilks ynghyd â’i fand saith darn syfrdanol a chanwyr yn gefn.

Taith gerddorol ar hyd pymtheng mlynedd ar hugain o recordiau hit o Wham hyd at yrfa solo George, a’r sioe a’r cynhyrchiad wedi’u seilio ar daith fyw 25 George Michael (a elwir hefyd yn daith y chwarter canmlwyddiant). Mae’r sioe’n defnyddio deunydd fideo go iawn o’r daith fyw 25 a ddangosir ar bared fideo unigryw, dyma’r tro cyntaf i unrhyw sioe theatr yng ngwledydd Prydain.

Mae’r sioe anhygoel yma’n dathlu pymtheng mlynedd ar hugain o recordiau hit, yn mynd â chi ar daith o flynyddoedd cynnar George gyda Wham hyd at ei yrfa solo lwyddiannus.   Yn perfformio hits bythol megis Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, I’m Your Man, Faith, Father Figure, Fast Love, Amazing ac Outside.   Heb anghofio’r caneuon rhamantaidd - fyddai ei deyrnged ddim yn gyflawn heb faledi diamser fel Careless Whisper, A Different Corner a Don't Let The Sun Go Down On Me.   Os ydych chi’n un o’i selogion, cofiwch ddod aton ni ar y daith a dathlu’r dreftadaeth anhygoel roes George i ni i gyd

 
Pris Safonol £25.00

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

Peidiwch â derbyn efelychiadau – mae FAITH – THE GEORGE MICHAEL LEGACY yn rhoi llwyfan i’r artist teyrnged George Michael rhyngwladol Wayne Dilks ynghyd â’i fand saith darn syfrdanol a chanwyr yn gefn. Taith gerddorol ar hyd pymtheng mlynedd ar hugain o recordiau hit o Wham hyd at yrfa solo George, a’r sioe a’r cynhyrchiad wedi’u seilio ar daith fyw 25 George Michael (a elwir hefyd yn daith y chwarter canmlwyddiant). Mae ein sioe’n defnyddio deunydd fideo go iawn o daith fyw 25 a ddangosir ar ein pared fideo unigryw, dyma’r tro cyntaf i unrhyw sioe theatr yng ngwledydd Prydain.

Dewch aton ni i ddathlu bywyd un o artistiaid gwrywaidd mwyaf llwyddiannus y byd a werthodd dros gan miliwn o recordiau drwy’r byd yn grwn yn cynnwys un ar ddeg o senglau rhif un ym Mhrydain, wyth o albymau rhif un ym Mhrydain a chwech o senglau rhif un yn yr Unol Daleithiau, mewn swae gyfareddol o’i ganeuon.

Mae cynhyrchu sioe sy’n talu teyrnged i’r fath chwedl gerddorol go iawn – ac o bosib y seren solo fwyaf gynhyrchodd Prydain erioed – yn gofyn ymroddiad aruthrol ac mae Wayne Dilks yn perfformio caneuon George Michael ers dros un mlynedd ar bymtheg ac fe’i cydnabyddir drwy’r gwledydd yr agosaf ato o ran llais, presenoldeb llwyfan a phryd a gwedd. Gymaint felly fel y gofynnwyd iddo berfformio ddwywaith yn sioeau teithiol byw Stars in their Eyes ITV yn 2002 ac unwaith eto yn 2004.

Ymddangosodd Wayne ar orsafoedd radio rhif y gwlith mewn cyfweliadau yng ngwledydd Prydain a thramor ac ymddangos ar Loose Women ITV yn 2011 yn syrpréis pen-blwydd i’r cyflwynydd Kate Thornton. Yn yr ychydig flynyddoedd aeth heibio cyrhaeddodd ei sioe uchelfannau newydd yn sgìl sioe yn yr Unol Daleithiau a Rwsia. Ym mis Rhagfyr 2014 ar ddeng mlwyddiant ar hugain hit Wham! “Last Christmas” perfformiodd yn Saas Fe, y Swistir sef lleoliad y fideo eiconig o’r flwyddyn 1984.

Mae’r sioe anhygoel yma’n dathlu pymtheng mlynedd ar hugain o recordiau hit, yn mynd â chi ar daith o flynyddoedd cynnar George gyda Wham hyd at ei yrfa solo lwyddiannus. Yn perfformio hits bythol megis “Club Tropicana”, “Wake Me Up Before You Go Go”, “I’m Your Man”, “Faith”, “Father Figure”, “Fast Love”, “Amazing” ac “Outside”. Heb anghofio’r caneuon rhamantaidd - fyddai ei deyrnged ddim yn gyflawn heb faledi diamser fel “Careless Whisper”, “A Different Corner” a “Don't Let The Sun Go Down On Me”. Os ydych chi’n un o’i selogion, cofiwch ddod aton ni ar y daith a dathlu’r dreftadaeth anhygoel roes George i ni i gyd.